Úvodní slovo

předsedy správní rady

Nadačního fondu Hippokrates


Vážení přátelé,

jménem celého kolektivu vám děkuji za důvěru, se kterou se obracíte na Onkogynekologické centrum Gynekologicko-porodnické kliniky ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Vážíme si vašeho zájmu o Nadační fond HIPPOKRATES a jeho aktivity a jsem přesvědčen, že zde naleznete zevrubné informace o tom, kde vaše finanční dary již pomohly a jak se podílíte na vzkvétání onkogynekologického centra.

Onkogynekologické centrum VFN je pracoviště, ve kterém se špičkový tým odborníků snaží v rámci českého zdravotnictví poskytovat péči na úrovni západoevropských zemí. Věnujeme pozornost nejen výjimečným výkonům a léčbě vzácných typů onemocnění. Naší snahou je poskytnout co nejlepší servis každé pacientce, a to od podezření na závažné onemocnění, přes chirurgické výkony, podávání chemoterapie, řešení komplikací léčby i onemocnění, až po sledování po skončení onkologické léčby nebo podporu těm, které být vyléčené nemohou. Současně jsme si vědomi toho, že k udržení vysoké úrovně poskytované péče v oblasti, jakou je onkologie, je nezbytné zapojení centra do mezinárodních studií a výzkumných projektů. Další informace o aktivitách centra lze získat na těchto stránkách ZDE.

Neziskový transparentní nadační fond Hippokrates jsme založili pro podporu aktivit Onkogynekologického centra. Snažíme se systematicky zvyšovat kvalitu péče poskytované ženám s rizikem vzniku zhoubného nádoru a pacientkám s přednádorovými změnami nebo se zhoubným gynekologickým nádorem. Podporujeme rozvoj špičkového výzkumu v oblasti prevence, diagnostiky a léčby zhoubných gynekologických nádorů. Kde konkrétně Nadační fond Hippokrates pomohl, se dozvíte ZDE

Prosím, začtěte se do příběhů našich pacientek a podívejte se na videa, která jsme s nimi natočili. Třeba vás inspirují a dodají vám chuť pomáhat.  Rozsáhlé spektrum aktivit není možné, a to nikde ve světě, dlouhodobě zajistit bez finanční podpory z více zdrojů. Váš příspěvek Nadaci Hippokrates nám pomůže pokračovat a dále naši práci zlepšovat. 

Děkuji vám za celý tým.

S úctou

prof. MUDr. David Cibula, CSc., FCMA

Přednosta gynekologicko- porodnické kliniky 1. LF a VFN Praze

Vedoucí Onkogynekologického centra VFN

Člen České lékařské akademie

Předseda správní rady Nadačního fondu Hippokrates 

Past- prezident Evropské společnosti gynekologické onkologie (ESGO)

Místopředseda Sdružení nemocničních gynekologů a porodníků (SNGP)

Vedoucí Onkogynekologické sekce při ČGPS

klikněte na fotografii pro shlédnutí úvodního videa