Aktuálně       

Včerejší GO day aneb fialová cyklojízda Prahou s cílem upozornit na preventabilitu zhoubného onemocnění děložního hrdla. Děkujeme ministru Adamovi Vojtěchovi za podporu, skupině HOLKI za aktivní účast v pelotonu a koncert v cíli a všem partnerům. Pojďme společnými silami přispět k eradikaci onemocnění, které nemusí existovat. Níže naleznete fotky a video z akce. 

Radka Fišarová. Věra Jourová. Marie Retková. Andrea Kalivodová. Radana Labajová. Jiří Sláma. David Cibula. A spousta dalších. Ti všichni se spojili v kampani proti karcinomu děložního hrdla. Děkujeme za podporu pacientek s tímto onemocněním. Zvažte očkování pro sebe a svoje děti. Zeptejte se na HPV DNA testaci. Myslete na sebe a své blízké! 

Milí přátelé, jak víte, na gynekologicko- porodnické klinice VFN se v létě koná tradiční neformální setkání pacientek s odborníky. Letos vás přišlo více jak dvacet se svými kamarádkami, manžely nebo dcerami do Melounu, půvabného atria porostlého břečťanem, které se nachází na klinice, ale je skryto běžným návštěvníkům kliniky. Zde jste měly možnost si v klidu a bez ostychu popovídat s experty a klást otázky, na které třeba v ordinaci není čas nebo chuť. Zatím nejteplejší letošní den vám nabídl prostor popovídat si s onkogynekology, paliatrem, nutriční terapeutkou nebo psycholožku. Je o tolik příjemnější vyhledat experta, s nímž potřebujete probrat svoje obtíže, a popovídat si ve stínu stromů, než vést podobný rozhovor v ambulanci! Letos přišly i bývalé pacientky, které jsou již vyléčené, ale v průběhu léčby si zde našly kamarádky a známé. Děkujeme vám, že jste dorazily a těšíme se na další setkání!

Milí přátelé,

již nyní v létě jsme ponořeni do příprav GO day- fialové cyklojízdy, která se pořádá s cílem upozornit na preventabilitu zhoubného onemocnění děložního hrdla. Letos jsme stejně jako loni získali záštitu ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, které si velmi vážíme. Budeme rádi, pokud se k nám přidáte, pojedete s námi na kole Prahou, nebo s námi na Facebooku a Instagramu budete sdílet vaše fotky s fialovými nehty či rty. Těšíme se!!

Předání knih pro pacientky onkogynekologického centra VFN v Praze za osobní účasti autorů- to si nemůžete nechat ujít. Prosím, hlašte vaši účast na hippokrates@veronikacibulova.cz. Těšíme se na vás!!

"Současná strategie pozvolného rozvolňování restrikcí ve společnosti je vedena obavou z druhé vlny pandemie. Výzvy směrem ke společnosti by však neměly být univerzální ve smyslu opatrnosti a pozvolnosti. V péči o zdraví by naopak měly být velmi razantní. Vraťte se k péči o své zdraví, co nejrychleji dožeňte, co jste zanedbali. Choďte na pravidelné kontroly, dožeňte plánované screeningy prsu, děložního čípku a tlustého střeva. A hlavně, pokud máte obtíže, nevyčkávejte doma a běžte k lékaři!  Pokud paralýzu pandemie vystřídá letargie a poté útlum letních prázdninových měsíců, bude účet za zanedbanou péči v délce půl roku nevratný."

prof. MUDr. David Cibula, CSc., vedoucí Onkogynekologického centra VFN v Praze

reportáž na Prima CNN se spustí po kliknutí na obrázek

Tančící dům je osvícen v tyrkysově modré na počet pacientek s karcinomem ovárií a jejich statečným bojem. Moc na vás myslíme a držíme vám palce!

Milí přátelé, vítejte v galerii osobností, které podpořily naši edukační kampaň a jejichž názoru si nesmírně vážíme. Osvěta se týká se karcinomu ovária, neboli zhoubného onemocnění vaječníků. To je často spojeno s genetickou mutací BRCA1/2. Na tomto místě budeme uveřejňovat vyjádření špičkových odborníků - lékařů, sester, nutričních specialistů, patologů, intenzivistů, paliatrů, psychologů,  ale i a mediálně známých osobností, jejichž slov podpory si velmi vážíme. Srdečně děkujeme!


Srdečně děkujeme zpěvačce Andree Kalivodové, vyfotila se pro nás v roušce s tyrkysovou mašlí. 

Milí přátelé,

velmi si vážíme toho, že ve zjitřené době si udělal čas pan primátor, MUDr.  Zdeněk Hřib a podpořil nás v kampani proti ovariálnímu karcinomu. Srdečně děkujeme, že nám zaslal fotku v roušce s tyrkysovou mašlí a přejeme jemu i celé jeho rodině hodně zdraví! 

Srdečně děkujeme paní Magdaleně Souček, vedoucí partnerce konzultantské firmy EY, za její laskavá slova podpory naší kampaně proti ovariálnímu karcinomu. Moc si vážíme toho, že se pro nás vyfotila v roušce s modrou mašlí- symbolem boje proti ovariálnímu karcinomu. Děkujeme!


Nadaci Hippokrates v EY podporujeme dlouhodobě v rámci našeho pilíře společenské odpovědnosti "EY bojuje proti rakovině", což je pro nás jedna ze zásadních aktivit.

Zrealizovali jsme společně několik projektů, které pomáhají a zpříjemňují chemoterapie pro pacientky (např. příspěvkem na polohovací křesla a chladící čepičky zamezující padání vlasů).

Hrdě se také připojujeme k podpoře kampaně ke světovému Dni boje proti karcinomu ovaria."


Za fotku v roušce s tyrkysovou mašličkou rovněž děkujeme JUDr. Daniele Drtinové. Potěšila nás zájmem o pacientky s ovariálním karcinomem. Jsme ji vděční za šíření osvěty, základem je totiž vždy včasná diagnostika onemocnění. Více informací naleznete zde na stránkách pod záložkou SYNDROM MALÉ SUKNĚ  nebo zde: BRCA

Milá fotka dorazila od manželů Evy a Jiřího Drahošových. Velmi si vážíme vaší podpory pacientek, které bojují s ovariálním karcinomem. Děkujeme, že nosíte modrou roušku s mašličkou, která symbolizuje boj s tímto zákeřným onemocněním, ale také osvětu a dobré zprávy v podobě moderní, inovativní léčby. Přejeme vám a celé vaší rodině hodně zdraví!

Jsme moc vděční, že se i pan ministr Adam Vojtěch vyfotil v naší modré roušce s mašličkou. Vyjádřil tak podporu pacientkám a jejich rodinám. "Ani v době koronaviru nezapomínáme na pacientky s rakovinou vaječníků a připomínáme si světový den tohoto onemocnění i v České republice." 

Děkujeme také za fotky v rouškách s modrou mašličkou našim krásným zpěvačkám, Leoně Machálkové a sopranistce Markétě Fassati. Děkujeme, že myslíte na pacientky s karcinomem vaječníku a tímto jste jim vyjádřily podporu!

Milí přátelé,

i dnes můžeme poděkovat za milou fotografii a vyjádřenou podporu pacientkám s ovariálním karcinomem, a to Evě Hruškové a Janu Přeučilovi.  Patří jim srdečný dík  nejen za to,  že nosí naši roušku s tyrkysovou mašlí, ale především za to, že nám pomáhají v osvětové aktivitě, šíří informace o zhoubném onemocnění vaječníků a o tom, jak je důležité naslouchat svému tělu a všímat si prvních symptomů onemocnění. Děkujeme a přejeme jim hodně zdraví a sil!


Milí přátelé, 

kdo další nás podpořil v kampani proti ovariálnímu karcinomu? Dnes velmi děkujeme za fotku doc. MUDr. Ondřeji Šimetkovi, Ph.D., MBA, přednostovi gynekologicko- porodnické kliniky Fakultní nemocnice v Ostravě. I pod rouškou s tyrkysovou mašličkou je vidět úsměv a věřím proto, že tím dodá optimismus všem pacientkám, které se nyní léčí. Panu přednostovi srdečně děkujeme!


Milí přátelé, kdo další podpořil naši kampaň proti ovariálnímu karcinomu, která vyvrcholí 8. května? Jsou to osobnosti, kterých si velmi vážíme a děkujeme jim, že se nejen vyfotili v naší tyrkysové roušce s mašličkou, ale vzali si ji na operační sál nebo do televizní debaty. Srdečné díky profesoru Michalu Zikánovi, přednostovi gynekologicko- porodnické kliniky v nemocnici na Bulovce, ministru Adamu Vojtěchovi a panu rektorovi, profesoru Tomáši Zimovi.

"Dovolte mi, abych jménem výboru ČOS ČLS JEP podpořila kampaň ke světovému Dni boje proti karcinomu ovaria, který se koná každoročně 8. května. Karcinom ovaria, tak jako i ostatní maligní onemocnění, zaznamenává zlepšení léčebných výsledků a tím i prognózy pro nemocné s touto malignitou. Především včasná diagnostika, perfektní operační přístup, ale i zlepšující se možnosti farmakoterapie dávají velkou šanci pro nemocné. Velký význam klademe především na centralizaci péče, která má jednoznačně pozitivní vliv na léčebné výsledky. Přejme si i v této komplikované době, aby přístup k moderní péči byl v České republice stále progresivní a adekvátní se závěry výsledků mezinárodních guidelines."


Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
Přednostka kliniky
Předsedkyně ČOS ČLS JEP
Onkologická klinika 2. LF UK
Fakultní nemocnice v Motole 


Za podporu naší kampaně srdečně děkujeme také onkoložce, paní profesorce Petře Tesařové. Děkujeme, že nosí stejně jako mnoho ostatních osobností v tyto dny, tyrkysovou roušku a mašličku a upozorňuje tak na toto zákeřné onemocnění a zároveň na možnosti jeho léčby novou, inovativní léčbou. Moc si této podpory vážíme a paní profesorce přejeme hodně zdraví a úspěchů v její práci.

prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc. pracuje na Onkologické klinice 1. LF UK a VFN 


Další z osobností, které nás podpořily v osvětové kampani proti ovariálnímu karcinomu, je ředitelka SÚKLu- Státního ústavu pro kontrolu léčiv, Mgr. Irena Storová. Děkujeme, že nám jako výraz podpory zaslala svoji fotografii s modrou roušku s mašličkou, která symbolizuje boj proti tomuto zákeřnému onemocnění. Pod jejím vedením se některé činnosti v SUKLu zrychlily a zefektivnily a moderní inovativní léky se tak reálně rychleji dostanou k pacientům.

Milí přátelé,

této podpory si velmi ceníme! 

Děkujeme paní doktorce Kateřině Rusinové, která pracuje v Centru podpůrné a paliativní péče na klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. I v tomto vypjatém období , kdy se na oddělení spolu s kolegy stará o pacienty s COVID 19, si udělala čas a vyfotila se pro nás v tyrkysové roušce, která je symbolem boje proti ovariálnímu karcinomu. Srdečně vám děkujeme za všechny pacienty, o které se s empatií staráte, a přejme si, ať jich je i díky osvětě co nejméně.


MUDr. Kateřina Rusinová, Ph.D. je lékařem specialistou v oboru anesteziologie a intenzivní medicína a paliativní medicína. Paliativní medicíně se věnuje přes deset let, nejprve v prostředí intenzivní péče a později jako samostatné specializaci v celém spektru oboru. 

Za měsíc, přesně 8. května, je Světový den boje s rakovinou vaječníků.  V následujících týdnech vám přineseme důležité informace o tomto onemocnění. Vážíme si vaší pomoci s osvětou a držíme palce všem ženám s karcinomem ovárií. Posílejte nám prosím svoje fotky v modrých rouškách s mašličkou, s modře nalakovanými nehty nebo s mašličkou "cancer ribbon", vyjádříte tím solidaritu pacientkám a podpoříte naši osvětovou aktivitu. #FingersCrossed #BRCA #BRCAnejsoujenPRSA 

Milí přátelé, zvažujete podporu nadačního fondu Hippokrates? Zaposlouchejte se prosím do slov předsedy správní rady, profesora Davida Cibuly, proč podporu našich aktivit obzvlášť v této době velmi vítáme. Srdečně děkujeme a přejeme vám hodně zdraví!

Mezinárodní den žen se v EY slavil workshopem vázání květin s Aranžérií. To není obyčejná květinová dílna, ale sociální podnik zaměstnávající lidi s epilepsií. Všechny květiny pak věnují neziskovým organizacím, s kterými spolupracují. A nadační fond Hippokrates je jednou z těchto organizací, proto byly v pátek v Onkogynekologickém centru podarovány sestřičky, lékařky a pacientky překrásnými květinami. Srdečně děkujeme zaměstnankyním konzultantské firmy EY, moc jste nás potěšily a těšíme se na další spolupráci.

Milí přátelé,

ve spolupráci s Onko Unií jsme vydali tiskovou zprávu, která se věnuje genetické mutaci BRCA1 a BRCA2 a rmoderní cílené léčbě pacientek s ovariálním karcinomem:

REPORTÁŽ V HLAVNÍCH ZPRÁVÁCH NA TELEVIZI PRIMA JE KE ZHLÉDNUTÍ ZDEProjekt chladící čepičky pro Nadační fond Hippokrates s firmou ALZA

Ztráta vlasů v důsledku chemoterapie

Pacientkám s onkogynekologickým onemocněním, které dochází na stacionář na chemoterapii, často vypadají vlasy, což je pro ně traumatizující. Naším cílem je vybrat na stránkách www.alza.cz 100.000,- Kč na nákup chladících gelů a otestovat tzv. chladící čepičky, které fungují na jiných zahraničních pracovištích, s úmyslem eliminovat padání vlasů. Pilotně dostávají vybrané pacientky v Onkogynekologickém centru Všeobecné fakultní nemocnice v Praze na hlavu chladící čepici, která by měla minimalizovat vypadávání vlasů a nutnost nosit paruku či šátek. Snížení teploty hlavy vede k sníženému prokrvení pokožky hlavy, zpomalení metabolismu a do vlasového kořínku se tak dostane méně cytostatika.

Při vánočních nákupech na webových stránkách Alza.cz si můžete do košíku přihodit Příspěvek na chladící gely a i díky vám se budou pacientky při náročné léčbě cítit lépe.

Pro každého člověka je šok, když se dozví diagnózu onkologického onemocnění. V ten okamžik řeší mnoho otázek a problémů, např. jak tuto děsivou diagnózu sdělit svým blízkým, ale i to jak sám tuto skutečnost přijme se všemi náhlými změnami. Téměř pro každou ženu je velmi nepříjemný okamžik, že v důsledku chemoterapie dojde k výrazné proměně její vizáže. Nejhorším momentem je ztráta vlasů, neboť jak se říká "vlasy jsou korunou krásy". Se ztrátou vlasů přichází i ztráta obočí a řas, takže opravdu se každý člověk změní, ať chce či nechce. Pokud existuje nějaká možnost, jak ženám usnadnit léčbu, například i tím, že existuje možnost, kdy nemusí přijít o vlasy, tak to přispívá k vyšší psychické stabilitě každé pacientky.

PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D. (pacientka, 52 let)


Nadační fond Hippokrates podporuje zdravotní sestry a lékaře ve vzdělávání, neboť věříme, že jen díky kontinuální edukaci mohou pacientům nabídnout špičkovou expertizu založenou na nejnovějších vědeckých poznatcích. Tým sestřiček z Onkogynekologického centra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze se v listopadu zúčastnil již 5. ročníku Mezinárodní vědecké konference Optimální žilní vstup pro každého pacienta v pravý čas.

Staniční sestra Lenka Benediktová říká: "Konference byla pro nás velmi přínosná, dozvěděly jsme se nové doporučené postupy při používání a ošetřování invazivních vstupů. Seznámily jsme se s novými materiály. A ujasnily jsme si, že je velmi důležité myslet na zajištění středně - či dlouhodobého vstupu individuálně na míru pacientky již při plánování dlouhodobé léčby a podle typu léčby (chemoterapie, biologická léčba či parenterální výživa)."

Milí přátelé, 

pacientská organizace Veronica, Nadační fond Hippokrates a ONKO Unie zapojily 20. září 2019 Českou republiku do celosvětové iniciativy GO Day, tedy dne osvěty o nádorech ženských pohlavních orgánů. Během něj se ve 22 zemích světa setkávají zdravotníci, pacienti a jejich blízcí i široká veřejnost u společných sportovních aktivit, aby upozornili na nutnost prevence a vyjádřili solidaritu těm, kdo s chorobou bojují. V Praze se jednalo o cyklojízdu, nad kterou převzal záštitu ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch a podpořila ji také eurokomisařka Věra Jourová.

Účastníky tiskové konference nejprve pozdravil přednosta gynekologicko-porodnické kliniky VFN v Praze, profesor Alois Martan a ředitel Všeobecné fakultní nemocnice, profesor David Feltl. Dále  hovořil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a onkogynekologové Jiří Sláma a David Cibula o nutnosti pravidelných preventivních kontrol u gynekologa, vakcinaci proti HPV a HPV DNA testaci. S osobní zkušeností se svěřila pacientka, paní Fišerová.

Pan ministr Vojtěch, lékaři, sestřičky, pacientky i jejich blízcí poté nasedli na kola a dojeli do Modřan, kde je čekaly osobnosti, které GO day podpořily- Gabriela Partyšová, herec Jan Šťastný s manželkou, zpěvačka Radka Fišarová a herečka Andrea Elsnerová. 

Milí přátelé, jízdou do Modřan pro některé z vás cesta neskončila, několik trénovaných cyklistů vyrazilo směrem Mníšek pod Brdy, vyjeli na vrchol "Řevničáku", dále dolů přes Řitku do Všenor, odkud pokračovali přes Lipence a Zbraslav zpět do Prahy. Jak vidíte z fotek, velmi si to užili!

Milí přátelé, kdo podpořil osvětový den GO DAY? 

Děkujeme manželům Štastným za vyjádření jejich podpory, jsme velmi rádi, že nám pomáhají šířit osvětu o preventabilitě zhoubného onemocnění děložního čípku. Kombinace pravidelných gynekologických kontrol, HPV DNA testace a očkování pomůže postupně eradikovat toto závažné onemocnění, stejně jako se to již téměř podařilo v Austrálii.

"Je myslím velmi důležité udělat si čas na to, abychom o prevenci mezi sebou mluvili. Mnoho lidí o všech současných možnostech neví - není to proto, že by se nezajímali, ale v dnešní době jsme informacemi zahlceni. Proto je dobré, aby každá žena, která se díky osvětě dozví něco nového, předala informace dál - sestře, mamince, dceři... prostě ženám ve svém okolí," říká Barbora Šťastná. 

V Praze se pojede v pátek 20. září fialová cyklojízda, nad kterou převzal záštitu ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch a podpořila ji také eurokomisařka Věra Jourová.  

"Nejen jako ambasadorka Nadačního fondu Hippokrates, ale také jako žena a matka, věřím v důležitost osvěty a prevence. Je důležité si připomínat, že některým zhoubným onemocněním lze předcházet a věřím, že Fialovým zářím a cyklojízdou zahájíme smysluplnou tradici." 

Září je celosvětově označováno jako měsíc osvěty o onkogynekologických onemocněních, tedy zhoubných onemocněních děložního čípku, vaječníků, dělohy a vulvy. Po celém světě je také 20. září ustanoveno jako Den onkogynekologických diagnóz a vzhledem k tomu, že anglický překlad je "Gyne-Oncology", vznikl GO DAY.

Také vy můžete jet v pelotonu s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem

GO Day proběhne v pátek 20. září 2019 ve 22 zemích světa včetně České republiky, kde se akce koná pod záštitou ministra zdravotnictví ČR Adama Vojtěcha. Jedná se o cyklojízdu hlavním městem, na kterou se spolu s ministrem vydají lékaři, sestřičky, pacienti, novináři i široká veřejnost, aby tak upozornili na důležitost prevence a vyjádřili solidaritu ženám, které s onkologickým onemocněním bojují.
Podporu však mohou vyjádřit také lidé z celé České republiky - stačí ve stejný den vyrazit na projížďku s přáteli či rodinou ve svém městě a fotografie i videa z jízdy sdílet na sociálních sítích s hashtagy #GOfor, #WorldGOday a #fialovajizda s připomenutím, aby každá žena pravidelně chodila na preventivní gynekologické prohlídky, bez ohledu na věk.

"Základním předpokladem pro úspěšnou léčbu karcinomu děložního hrdla je včasná diagnóza. Raná stadia onemocnění jsou zpravidla bez příznaků, proto je zásadní, aby se ženy pravidelně účastnily každoročních preventivních prohlídek u gynekologa, kde je možné onemocnění odhalit a zahájit včas léčbu," vysvětluje přední český onkogynekolog prof. MUDr. David Cibula, CSc. a doplňuje: "Na rozdíl od většiny jiných nádorových onemocnění máme u karcinomu děložního hrdla výjimečnou možnost předejít jeho vzniku. Původcem většiny nádorů je infekce lidským papilomavirem (HPV), proti kterému je možné očkovat jak ženy, tak muže. Ženy bychom chtěli informovat i o tzv. HPV DNA testaci. Toto vyšetření se odebírá při pravidelné kontrole u gynekologa a je mnohem přesnější než běžný cytologický stěr."

GO Day v České republice spolupořádají Pacientská organizace Veronica, Onko Unie a Nadační fond Hippokrates. Tyto organizace se věnují dlouhodobé podpoře onkologických pacientů i jejich blízkých a systematickému vzdělávání veřejnosti. "Za úspěch považujeme každou jednotlivou ženu, která díky osvětě svému onemocnění předejde nebo u které bude karcinom děložního hrdla včas a úspěšně léčený," říká Petra Adámková, ředitelka Onko Unie.

A jak může podpořit pacientky každý z nás? Kromě účasti v cyklojízdě noste v září fialovou barvu oblečení, laku na nehty nebo make-upu - fialové fantazii se meze nekladou! Nezapomeňte se také vyfotit a fotku sdílet na sociálních sítích s hashtagy #gofor, #WorldGOday a #fialovajizda!

KDY?

20. září 2019 v 11:00 hod.

KDE?

Peloton odstartuje od Ústavu patologie 1.LF UK a VFN, Studničkova 2039/2, Praha - Nové Město.

Milí přátelé, 

sešli jsme se po roce na zahradě gynekologicko-porodnické kliniky na letním neformálním setkání pacientek a jejich blízkých s lékaři s sestřičkami. I přes veliké teplo se nás sešlo tolik, že nově příchozí si téměř neměli kam sednout, což nás velmi těší. Při dortu a limonádě se pacientky, jejich manželé a kamarádky vyptali pana docenta Nováka na správnou výživu při chemoterapii nebo pana doktora Kociána na další průběh léčby jejich onemocnění. Paní doktorka Rusinová z Centra podpůrné a paliativní péče využila setkání k sepsání otázek, které řeší pacientky se závažným onemocněním, ale nemají běžně prostor a odvahu je v ambulanci klást. Máme v plánu připravit na toto téma brožuru a rozeslat ji po celé České republice. Jsme rádi, že se tato letní akce stala tradicí a moc se těšíme na další setkání, třeba s vámi!

Pan doktor Kestřánek z Hradecké fakultní nemocnice ukazuje svojí pacientce edukační letáky v tamním Onkogynekologickém centru. Jsme rádi, že materiály, které jsme připravili se špičkovými onkogynekology a nutricionisty, najdou uplatnění v celé České republice. Děkujeme!

Milí přátelé,

přihlašte se na červnové neformální setkání, loni se odpoledne mimořádně vydařilo, prosíme, zúčastněte se zase! Na zahradě "v Melounu" na vás bude čekat tým lékařů a sester, specialistka na výživu a nebo paliatr. Občerstvení zajištěno, vstup je zdarma. Těšíme se na vás!

Milí přátelé,

paní doktorka Rusinová z Centra podpůrné a paliativní péče ve VFN v Praze nám zaslala fotografii, která nás velmi potěšila a děkujeme za ni.  Specializované centrum pod vedením MUDr. Kopeckého dlouhodobě spolupracuje s onkogynekologickým centrem a pečuje o závažně stonající pacientky. Společně jsme vydali edukační brožuru "Jak prožít každý den co nejlépe". Pokud o ní máte zájem, prosím, napište nám, je určena nejen onkologicky nemocným pacientům, ale i jejich blízkým. 

Milí přátelé,

vážíme si toho, že ministr zdravotnictví, Mgr. Adam Vojtěch podporuje boj proti zhoubným gynekologickým nádorům. Na klopě obleku nosí tzv. Cancer ribbon, fialovou mašličku, symbolizující sympatie s pacientkami. Věříme, že se nám kontinuální edukací a šíření nejnovějších medicínských poznatků podaří počet nově diagnostikovaných žen postupně snížit. Pokud chcete podpořit aktivity pacientské organizace Veronica, můžete si zakoupit krásné šperky vyrobené v Jablonci online zde v eshopu: 

Milí přátelé,

dovolte nám ještě jednou poděkovat za vaši účast na nadační Číši vína. Věříme, že si rádi připomenete krásnou atmosféru slavnostního večera a večer si u sklenky dobrého červeného pustíte záznam ze setkání na gynekologicko- porodnické klinice. Přidáváme také několik fotek a ještě jednou děkujeme všem, kteří jste se osobně zúčastnili a podpořili nás tak. Krásný den!

Video spustíte kliknutím na obrázek pod tímto textem

Milí přátelé, 

jak se nám daří edukovat laickou veřejnost? třeba tak, že předseda správní rady Nadačního fondu Hippokrates, prof. David Cibula, přednáší na pozvání ve firmě EY, která naše aktivity dlouhodobě podporuje. Děkujeme za pozvání a možnost vás vzdělávat!

Milí přátelé,

děkujeme, že jste si s námi dali první dubnové úterý Číši vína na oslavu lidské solidarity, dobroty a velkorysosti. V kapli na gynekologicko- porodnické klinice jsme děkovali dárcům a podporovatelům nadačního fondu Hippokrates. 

Slavnostního setkání se zúčastnil rektor UK, prof. Tomáš Zima, ředitel VFN v Praze, prof. David Feltl a přednosta gyn-por kliniky prof. Alois Martan. Operní zpěvačka Dagmar Pecková a varhaník Pavel Svoboda potěšili přítomné překrásným emotivním zpěvem v doprovodu varhan, to vše bez nároku na honorář.  Děkujeme také prof. Jiřímu Slámovi za zajímavé sdělení o HPV testaci a pacientce, slečně Denise Laubrové za  srdečné poděkování onkogynekologickému týmu. Moc si vážíme veškeré podpory, díky které můžeme zvelebovat prostředí, kde se léčí onkogynekologické pacientky, i díky vám se jim stoná trochu snadněji.

Milí přátelé, s radostí vás informujeme, že se nám edukační brožury daří rozesílat do ostatních onkogynekologických pracovišť po celé České republice, po Zlíně a Vinohradech jsme obdrželi fotky také z Centra informací pro onkologické pacienty v Motole, z Fakultní nemocnice Ostrava a fakultní nemocnice Plzeň. Díky těmto materiálům získají pacientky informace například o paliativní péči, výživě nebo hereditárních onemocněních. 

Děkujeme za příležitost předat panu ministru Vojtěchovi naše edukační letáky pro pacientky s onkogynekologickým onemocněním. Pan ministr dostal šperk ve tvaru fialové mašličky symbolizující boj proti gynekologickým malignitám. Setkání se zúčastnila Mgr. Iva Schimiková, ředitelka pacientské organizace Veronica, Mgr. Petra Adámková, zakladatelka pacientské organizace Veronica a Michaela Tůmová, ředitelka Dialogu Jessenius. Děkujeme za milé přijetí!

Milí přátelé,

zajímá vás, proč jsme založili nadační fond Hippokrates, komu pomáháme, a jaké aktivity s námi podporujete? Pro poslech rozhovoru prosím klikněte na obrázek níže, děkujeme.

Milí přátelé,

jsme rádi, že vám můžeme zprostředkovat tiskovou zprávu, kterou vydala společnost SOTIO ze skupiny PPF:

Na kongresu SGO, největší světové onkogynekologické konferenci, která se letos konala v Honolulu, se prezentovaly pozitivní výsledky klinické studie zaměřené na pacientky se zhoubným onemocněním vaječníků. Z výsledků klinické studie vyplývá, že přípravek DCVAC/OvCa snižuje riziko smrti při léčbě nádorového onemocnění vaječníků v pokročilejším stádiu o 62 %. Celkové přežití pacientek se zvýšilo výrazně o 13,4 měsíce. SOTIO plánuje zahájení velké mezinárodní klinické studie fáze III.

Přípravek DCVAC/OvCa firmy SOTIO významně zlepšuje přežití u pacientek s karcinomem vaječníků

Honolulu/Praha, 19. března 2019 - SOTIO, biotechnologická společnost vlastněná skupinou PPF, dnes prezentovala výsledky klinické studie SOV02 hodnotící přípravek aktivní buněčné imunoterapie DCVAC/OvCa u pacientek s nádorovým onemocněním vaječníků. Finální analýza studie SOV02 ukazuje, že DCVAC/OvCa podstatně snižuje riziko úmrtí ve srovnání s pacientkami, které nebyly léčeny přípravkem DCVAC/OvCa. Hlavní investigátor studie, profesor David Cibula z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, prezentoval výsledky studie SOV02 během dnešního plenárního zasedání na 50. výroční konferenci SGO 2019, která je největší gyneko-onkologickou konferencí na světě.

Video v angličtině je ke shlédnutí níže po kliknutí na obrázek:

Milí přátelé,

jsme moc rádi, že se nám daří distribuovat edukační letáky pro pacientky do dalších onkogynekologických pracovišť v České republice a že se tak dostanou k více ženám a jejich blízkým. Pro připomenutí jde o letáky s tématy: psychologie, výživa, fyzická aktivita a podpůrná a paliativní péče, nově budou k dispozici i letáky s tématikou genetické mutace BRCA1 a BRCA2.  Zde na obrázku předává lékařka pacientce leták v Onkogynekologickém centru Královské Vinohrady.  Letáky jsou je stažení zde na stránkách a postupně budou k dispozici i v dalších centrech.

Milí přátelé,

jak se můžete chránit před zhoubným onemocněním děložního hrdla? Jaké jsou alternativy léčby nádoru? Proč je výskyt tohoto onemocnění v ČR stále tak vysoký? Zaposlouchejte se do videa, které vytvořila firma ROCHE. Děkujeme!!

Milí přátelé,

udělejte si prosím 7 minut čas a podívejte se na toto video. 5 unikátních příběhů pacientek natočených firmou ROCHE. Může vám to bez nadsázky zachránit život.

NAŠE NOVÁ OSVĚTOVÁ KAMPAŇ!

Leden je měsícem boje proti karcinomu děložního čípku, toto onemocnění je téměř ze 100% preventabilní, prosíme, zvažte pro sebe a svoje děti očkování a choďte na pravidelné gynekologické prohlídky. 

Milí přátelé, 

vytvořili jsme pro vás, pacientky Onkogynekologického centra VFN v Praze, nový informační leták, kde naleznete veškeré kontakty na lékaře a sestřičky, včetně fotografií, plánek gynekologicko- porodnické kliniky a jejího okolí, nebo praktické rady, co si připravit na operační indikace. Věříme, že vám tím usnadníme orientaci v Centru a ulehčíme přípravu na léčbu. Leták si budete moci vyzvednout přímo v onkogynekologické ambulanci, nebo si jej stáhněte zde a vytikněte v pohodlí domova.

Milí přátelé,

profesor David Cibula natočil osvětové video o očkování proti HPV, aby vyvrátil některé mýty, které se šíří po internetu. Hovoří také o reálné možnosti úplně vymýtit karcinom děložního hrdla.

Milí přátelé,

na světě jsou nové edukační letáky- tentokrát vysvětlující pacientkám, jejich rodinám a široké veřejnosti pojmy jako je diagnostika zhoubného onemocnění vaječníků a děložního hrdla, léčba obou onemocnění, možnosti gynekologického screeningu nebo očkování proti HPV.  Vznik letáku iniciovala skupina ENGAGe, Evropská pacientská organizace a pro české prostředí jej zrevidovali pan docent Halaška a pan doktor Kocián, oba špičkové onkogynekologové. V letáku tak najdete skutečně aktuální informace založené na evidenci a nejnovějších medicínských poznatcích.

Tento týden došlo ke slavnostnímu otevření nové ultrazvukové vyšetřovny. Na setkání dorazila ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, paní magistra Dana Jurásková i děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, profesor Aleksi Šedo. Jsme pyšní, že Nadační fond Hippokrates mohl přispět významnou částkou k rekonstrukci ultrazvukové vyšetřovny.

Docentka Daniela Fischerová vysvětluje: "Cílem projektu bylo získat navíc jednu ultrazvukovou vyšetřovnu pro diagnostiku pacientek se zhoubnými nádory exkluzivně pro výuku ultrazvuku a výzkumné projekty. Neměli jsme však vyhovující prostory. Propojené vyšetřovny nyní umožní současný výcvik dvou mladších lékařů (lékaři ve výcviku), kteří samostatně vyšetřují pacientku pod vedením zkušeného expertního sonografisty, který mezi vyšetřovnami volně přechází. Podařilo se nám zrealizovat naši vizi, tedy provést velkou rekonstrukci s přesunutím stávající recepce pro ultrazvukové oddělení do alternativních prostor", dodává 

Milí přátelé,

jak víte, nadační fond Hippokrates podporuje edukaci lékařů a sester, je nám proto potěšením seznámit vás s jednou z těchto aktivit a nechat vás tak nahlédnout za zavřené dveře a popsat, jak se členové Onkogynekologického centra vzdělávají. 

Včera na gynekologicko - porodnické klinice VFN v Praze proběhl edukační seminář vedený členkou Podpůrného a paliativního týmu MUDr. Kateřinou Rusinovou, Ph.D. V naplněné posluchárně si lékaři a sestry vyslechli přednášku věnovanou tématu Komunikace s vážně stonajícím pacientem. Paní doktorka Rusinová je intenzivista a paliatr a spolu s MUDr. Ondřejem Kopeckým založila ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze Centrum podpůrné a paliativní péče. Je zároveň autorkou nového letáku pro pacientky, který je na Onkogynekologickém oddělení nově k dispozici všem pacientkám a jejich příbuzným.

MUDr. Rusinová vysvětluje: "Spolupráce s Gynekologicko-porodnickou klinikou začala ihned po založení Centra podpůrné a paliativní péče, a to díky osobním kontaktům a mimořádně otevřené komunikaci. V současné době mají pacientky s gynekologickými nádorovými onemocněními zajištěnou plnou dostupnost podpůrné péče, a to v souladu se současnými mezinárodními doporučeními od diagnózy pokročilého onemocnění.

Cílem intervencí podpůrného týmu je zvýšení kvality života pacientek, jejich dobrá orientace v onemocnění, zjištění priorit, na kterých jim záleží, vyjasnění realistických cílů, podpora v rozhodování mezi alternativami léčby, anticipace dalšího vývoje, ale i podpora v oblasti sociální, spirituální nebo pomoc s komunikací s rodinnými příslušníky a pečovateli. "

Nadační fond Hippokrates se paliativní péči dlouhodobě věnuje a finančně podpořil vznik webových stránek www.paliace.cz , kde najdou pacientky a jejich příbuzní komplexní informace o podpůrné péči při závažném onemocnění. 

Milí přátelé,

pod hlavičkou ESGO (Evropská společnost gynekologické onkologie) a ENGAGe (Evropská pacientská organizace), ve spolupráci s Nadačním fondem Hippokrates, vznikla unikátní série edukačních letáků pro onkogynekologické pacientky. V dotazníkovém průzkumu se ukázalo, že pacientkám se závažným onemocněním nejvíce chybí informace o výživě a pohybové aktivitě, o sexuálním zdraví nebo paliativní péči. Proto jsme oslovili odborníky z daných specializací a požádali je o vytvoření brožur,  jejichž obsah se bude zakládat na tzv. Evidence based medicine, tedy medicíně založené na informacích z odborné literatury a nejnovějších věděckých poznatcích. Pokud se léčíte v Onkogynekologickém centru Všeobecné fakultní nemocnice, letáky budete mít od prvního záříjového týdne k dispozici. Budeme rádi za vaši zpětnou vazbu, zda pro vás informace v letácích jsou užitečné. Děkujeme!

Milí přátelé,

minulý týden se setkaly pacientky Onkogynekologického centra při neformálním posezení v zahradě Domu u stříbrného Melounu, který přiléhá ke Gynekologicko-porodnické klinice VFN v Praze. Pacientky se setkaly s lékaři, nutričními specialisty a sestřičkami, které znají běžně jen "v bílém" z ordinace. Zde mohly sdílet svoje zkušenosti s jinými pacientkami nebo využít příležitosti a vyptat se na vše, co je zajímá. Každá z pacientek si odnesla knihu "Jak správně nakopnout raka" přímo z ruk autorky Jany Karešové. 

"Tato podpora pro nás moc znamená. Nesmírně lidský přístup vás všech. To, že nám pacientům, věnujete váš drahocenný čas, je obdivuhodné. Lékaři zvučných jmen, kteří ve svých bílých pláštích budí tolik respektu, sundají své pláště a ochotně odpovídají na naše mnohdy rozpačité otázky. Byť máme mnohdy jizvy na těle i na duši, připadáme si hned silnější. Normální. Někomu na nás záleží, nejsme jen záznamem v dokumentaci", říká jedna z pacientek, které na akci dorazily.

Návštěvnice se také dozvěděly o činnosti nově založené pacientské organizace Victoria, z.ú., která sdružuje pacientky s jejich diagnózami. Pokud zvažujete aktivní účast, podívejte se prosím na stránky www.pacientska-organizace.cz

Nasajte nyní z fotek atmosféru setkání a přijeďte prosím příště také! 

Milí přátelé,                                                                                                                                    srdečně vás zveme na letní neformální setkání, které se uskuteční příští týden, 20. července od 14.00 v areálu gynekologicko porodnické kliniky VFN v Praze. Budova MELOUNU se nachází v ulici Ke Karlovu, hned za rohem kliniky, naproti urologické klinice. Pokud máte jakékoliv dotazy, prosím, směřujte je na tento email: hippokrates@veronikacibulova.cz . Moc se na vás těšíme!!

Milí přátelé,

na nadačních stránkách vznikla nová rubrika: Videa pro nově diagnostikované pacientky. Klikněte na obrázek níže a podívejte se do archívu atraktivních videí, která byla natočena s předními českými onkogynekology, klinickými onkology, zdravotními sestrami a také pacientkami. Hledáte informace o svém onemocnění a nenacházíte zdroj, kterému byste mohli 100% důvěřovat? Jste zde správně, stačí kliknout na jednotlivá tématická videa a načerpat informace.  O chemoterapii, radioterapii či ultrazvukové diagnostice se dozvíte z úst předních expertů ze specializovaných pracovišť v České republice. Videa nám bezplatně poskytla společnost Dialog Jessenius ops, děkujeme!

Milí přátelé,

chcete si připomenout slavnostní večer a podívat se ještě jednou na Číši vína pro Nadaci HIPPOKRATES? Pokud jste se třeba chtěli zúčastnit, ale nepodařilo se vám do Prahy přijet, nalijte si skleničku červeného a podívejte se ZDE na záznam. Pěkný večer a hodně zdraví!

Přátelé, 8. květen byl celosvětově vyhlášen za Den boje proti karcinomu ovárií. Dnes vypustila do mediálního světa německá pacientská organizace toto VIDEO. Prosím, podívejte se na něj, jde z něj mráz, je na něm skutečná pacientka se skutečným příběhem. Více informací o tomto zákeřném onemocnění naleznete ZDE

 

Milí přátelé,

dnes proběhla tisková konference zaměřená na nové trendy v léčbě karcinomu ovárií. 

"Rok 2018 je rokem velkých změn. Budou publikovány nové postupy pro léčbu ovariálního karcinomu, vyvíjí se způsoby vyšetření žen s podezřením na zhoubný nádor, do klinické praxe jsou uváděny nové léky a změní se i některá doporučení pro chirurgickou léčbu- při léčbě pokročilých stádií nebudou odstraňovány lymfatické uzliny, nejsou-li postižené," říká profesor David Cibula, který je členem mezinárodní pracovní skupiny připravující nové doporučené postupy a doplňuje: "Cílem operace je vždy odstranění všech nádorových ložisek, současně je však akcentována snaha o dobrý výběr pacientek, jejichž zdravotní stav umožňuje náročnou operaci podstoupit." Do spektra v poslední dekádě stále častěji vstupuje tzv. cílená léčba, využívající specifické struktury, vyskytující se na a v nádorových buňkách, díky nimž působí především na tkáň nádoru. Velikým příslibem je nová skupina PARP inhibitorů, které zabraňují opravám DNA v nádorových buňkách. Ty se nemohou dále dělit a nádor přestává růst. První lék s touto novou léčbou je již ve většině evropských zemí dostupný, v ČR se očekává úhrada léčby v krátké době. 

Z českého pohledu má unikátní pozici přípravek DCVAC/OvCa, vyvinutý týmem českých vědců na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a ve FN Motol, v jehož vývoji tým odborníků pokračuje na půdě české společnosti SOTIO; přípravek byl doposud podán dvěma stovkám pacientek v několika klinických studiích fáze II. Poslední fázi III má firma v plánu zahájit vzhledem k velmi nadějným dosavadním výsledkům. Velmi zajímavý a pro pacientky atraktivní je princip léčby. Využívá vlastních imunitních buněk pacientky, které jsou před léčbou odebrány z její krve, mimo její tělo jsou vystavené antigenům nádorové tkáně, a poté jsou v podobě pravidelných vakcín pacientce aplikovány. Vyvolávají vlastní imunitní reakci cílenou přímo proti nádoru.

Veškeré informace o varovných příznacích nebo o tom, kde hledat odbornou pomoc, naleznete ZDE

Milí přátelé,

minulý týden proběhl již 6. Mezinárodní video-workshop. Pořadatelem je od roku 2008 profesor David Cibula a Onkogynekologické centrum VFN. Kongres se koná v Praze každé 2 roky a zařadil se do mezinárodního kalendáře mezi významné akce v onkogynekologii.  Na kongres přijelo letos neuvěřitelných 450 onkogynekologů z 50 zemí, například z Kolumbie, Brazílie, Číny a Jižní Afriky, včetně zástupců špičkových center z Německa, Francie a USA.

Součástí workshopu byl i praktický seminář, tzv. Hands-on, kdy lékaři zvyšují své dovednosti při práci se šicím materiálem, kdy šijí tzv. anastomozy na trenažerech. Sešití dvou cév nití, která je tenčí než vlas, vyžaduje velkou zručnost a díky praktickému tréninku si pak chirurgové mohou být na operačním sále mnohem jistější. 

Na kongresu bylo letos prezentováno několik zcela nových technik a možností léčby pacientek se zhoubnými nádory.

Prof. Cibula společně s Prof. Ferronem z Francie představili první skupinu pacientek, u kterých je nejprve proveden výkon na cévách, které zásobí krví dolní končetiny. Cévní zásobení je vedeno přes druhou stranu pánve než je umístění nádorů. To pak umožní odstranění i takových nálezů, které by nebylo možno v minulosti léčit.

Doc. Fischerová s Dr. Fruhaufem doslova omráčili posluchače, když jim ukázali, co je možno vidět pomocí moderního ultrazvukového vyšetření. Díky laskavosti jedné z pacientek, která se dostavila do vedlejší místnosti kongresového centra, mohli popsat přesné uložení nádoru, pro které se jinak musí používat mnohem složitějších, dražších a pro pacientky náročnějších vyšetřovacích metod.

Lékaři z Brazílie a z Kolumbie ukázali novou techniku, která umožňuje zachování dělohy a vaječníků u pacientek, které musí podstoupit ozařování pánve.

Jedním z vrcholů kongresu bylo prezentování nové studie, která k překvapení celé odborné komunity prokázala, že laparoskopické nebo robotické operační výkony jsou u pacientek s karcinomem děložního hrdla méně spolehlivé než klasická otevřená operace. Výsledky studie přednesl hlavní autor studie, Prof. Pedro Ramirez z Texasu. 

Milí přátelé, 

pokud chcete podpořit aktivity Nadačního fondu Hippokrates, můžete si koupit foto knihu THE STORIES BEHIND HOSPITAL WALLS, kterou nafotila paní doktorka Ivana Dostálová, členka správní rady NF, v Onkogynekologickém centru ve VFN. Kniha je krásná, má tvrdé desky, 400 stránek a zachycuje atmosféru v nemocnici, ve vyšetřovnách a na operačním sále, kam se běžně nepodíváte. Prosím, v případě zájmu kontaktujte paní tajemnici na emailu: olga.stajnrtova@vfn.cz, knížka stojí 1.000,- Kč a peníze budou do poslední koruny použity na nadační projekty. Podívejte se na fotky z křestu, který proběhl tento týden ve Vnitrobloku. Děkujeme a přejeme vám všem hodně zdraví!

Milí přátelé,

minulý týden spatřily světlo světa nové webové stránky www.paliace.cz, které vznikly díky Nadačnímu fondu Hippokrates a štědrému daru firmy SOTIO.

Najdete na nich veškeré informace týkající se nemocniční paliativní péče, kontakty na paliativní tým ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze a také interaktivní mapu. Mapa vám nejen umožní vyhledávat různé typy návazné paliativní péče, ale po kliknutí na konkrétní hospic se můžete také rozhlédnout po areálu, spočítat si dojezdovou vzdálenost, nebo zanechat péči v hospicu zpětnou vazbu.     https://paliace.cz/vratili-jste-se-z-nemocnice-a-shanite-navaznou-peci/

Fotky pod tímto příspěvkem nafotil Milan Jaroš z časopisu Respekt s týmem Centra podpůrné a paliativní péče ve VFN v Praze a jejich pacienty, děkujeme za možnost uveřejnění.

Milí přátelé, 

potěšte se prosím fotkami ze včerejšího slavnostního nadačního večera U Číše vína, kterým brilantně provázel pan doktor Jiří Pešina. Hosty v Kapli Svatého kříže pozdravila nejprve ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice, paní Dana Jurásková, rektor Univerzity Karlovy, profesor Tomáš Zima a přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky, profesor Alois Martan. Předseda správní rady, profesor David Cibula, představil aktivity Hippokrata a popsal vize nadace do dalších let. Paní docentka Daniela Fischerová mluvila ve své přednášce o výhodách expertního ultrazvuku a pan doktor Ondřej Kopecký vysvětlil, jak může péče paliativního týmu zvýšit kvalitu života  pacientkám se zhoubným nádorem. Na Číši vína se prodávala fotokniha Stories Behind Hospital Walls paní doktorky Ivany Dostálové a hosté, kteří si knihu zakoupili, tak přispěli na nadační aktivity celkovou částkou 42.000 Kč. Na závěr měla paní Eva Mňahončáková vřelý a osobní vzkaz za všechny pacientky.

Děkujeme všem, kteří se osobně nadačního večera zúčastnili! Pro ty z vás, kteří přijet nemohli, připravujeme videozáznam. Hodně zdraví a krásné jarní dny! 

Milí přátelé, milé pacientky,

chceme vám nabídnout neformální setkání se sestrami, lékaři a dalšími odborníky z Onkogynekologického centra. Rádi bychom se s vámi setkali v malebných prostorách zahrady domu U stříbrného melounu. Pitoreskní vchod do zahrady najdete skutečně za rohem Gynekologicko- porodnické kliniky VFN, v ulici Ke Karlovu číslo 7 (malé nenápadné dřevěné dveře). Na setkání přijdou kromě sestřiček a onkogynekologů také psycholožka, nutriční specialista nebo paliatr. Akci organizuje a občerstvení zajišťuje NF Hippokrates.  Těšíme se na vás v pátek 20. července ve 14.00!!  Srdečně zvány jsou nejen pacientky, ale i jejich rodiny.

Milí přátelé,

členka správní rady Nadačního fondu Ivana Dostálová poskytla rozhovor do firemního časopisu DHL. Tato firma se rozhodla podpořit knihu Stories Behind The Hospital Walls, protože se jí zalíbila myšlenka zachycení práce Onkogynekologického týmu  Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kde se každý den rozehrávají příběhy plné napětí, někdy smutku, ale i naděje a radosti. Celý rozhovor s paní doktorkou si můžete přečíst na odkazu níže pod fotkami. Pokud si budete chtít fotoknihu zakoupit a podpořit tak aktivity Nadačního fondu, prosím, ozvěte se na email hippokrates@veronikacibulova.cz Děkujeme!


Milí přátelé,

Onkogynekologické centrum Všeobecné fakultní nemocnice v Praze dlouhodobě spolupracuje s Centrem podpůrné a paliativní péče ve VFN, které funguje pod vedením MUDr. Ondřeje Kopeckého. Nadace Hippokrates a CPPP společně pracují na projektu, který vám představíme již v dubnu.  Půjde o nově vznikající webovky, kde najdete komplexní informace o tom, co to vlastně paliace znamená, představíme, kdo v Centru pracuje a jak vám, nebo vašim blízkým, kteří těžce stonají, mohou lékaři a další odborníci pomoci. S laskavým svolením pacientů vám nyní chceme přiblížit práci intenzivistů a paliatrů prostřednictvím nádherných, intimních fotek, které zachytil fotograf Milan Jaroš z Respektu. Vyzařuje z nich, jak se dá tato náročná a mnohdy vypjatá práce dělat lidsky a s porozuměním.  Ještě jednou děkujeme za svolení fotky uveřejnit a brzy zde přidáme odkaz na nové stránky.

Pro Nadační fond Hippokrates jsme dnes natáčeli sérii videí za účelem přiblížení práce onkogynekologického týmu. Postupně vás seznámíme se členy týmu, představíme jejich práci a spektrum výkonů, které provádějí. Lékaři a lékařky vám blíže vysvětlí, jak probíhá vyšetření v onkogynekologickém centru, dozvíte se, co je to tru-cut biopsie nebo co se děje na stacionáři. Dozvíte se co to je klinická studie nebo akademický výzkumný projekt. Připravujeme pro vás videa, ve kterých například paní docentka Fischerová popisuje princip expertního ultrazvukového vyšetření, nebo doktorka Germanová mluví o multidisciplinárním paliativní týmu. Co obnáší práce studijní koordinátorky a jací stážisté se přijíždějí na kliniku vzdělávat, o tom hovoří další členky širokého týmu, specializující se na klinické studie. Než pan kameraman Tomáš Herrmann videa sestříhá, nabízíme vám několik fotografií z natáčení. 

PODĚKOVÁNÍ SESTŘIČKÁM ZA JEJICH NÁROČNOU A OBĚTAVOU PRÁCI O PACIENTKY

Nadační fond HIPPOKRATES nakoupil zdravotním a sanitárním sestřičkám pracujících v Onkogynekologickém centru Všeobecné fakultní nemocnice v Praze jako poděkování za jejich nezištnou a náročnou práci vouchery na nákup zboží.

Na fotografii je zdokumentováno předání dárkových poukazů, kde je Prof. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D. předává staniční sestře Janě Trojanové.  "Jsme rádi, že můžeme touto cestou poděkovat našim 17 zdravotním sestrám i 5 sanitárním sestrám, které pracují na všech úsecích onkogynekologie - oddělení G1, ambulanci a na onkogynekologickém stacionáři," upřesňuje profesor Sláma. 

Milí přátelé,

paní doktorka Ivana Dostálová, členka správní rady Nadačního fondu Hippokrates, připravila na příští rok unikátní charitativní projekt Stories Behind Hospital Walls. Fotografická kniha, která mapuje práci Onkogynekologického týmu, jeho každodenní boje a vítězství a zachycuje citlivě atmosféru na gynekologicko-porodnické klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, je připravená pro tisk. "Plánujeme vytisknout zatím 300 ks, kniha bude mít přidělen ISBN kód a pět jejích výtisků půjde do velkých knihoven, ostatní budou k dispozici Nadačnímu fondu", vysvětluje  Ivana Dostálová. Pokud budete chtít aktivity Nadačního fondu podpořit, sledujete prosím webové stránky, kde vás budeme informovat o způsobech, jak si knihu zakoupit. Paní doktorka má na sobě nadační tričko, které právě rozesíláme jako poděkování největším dárcům a podporovatelům. Děkujeme za vaši přízeň a přejeme vám a vašim rodinám hodně zdraví!

Milí přátelé,

i za malou pomoc nadačnímu fondu HIPPOKRATES získáte spolu s děkovným dopisem nově samolepku na auto jako poděkování. Autorkou grafického návrhu je paní doktorka Ivana Dostálová, členka správní rady nadačního fondu. Pochlubte se tím, že pomáháte, hřeje to! Děkujeme vám!


Milí přátelé,

o víkendu proběhl ve Vídni historicky největší onkogynekologický kongres, zabývající se zhoubnými nádory reprodukčních orgánů. Zúčastnilo se ho více než 3 000 lékařů z 95 zemí. Česká republika měla početné zastoupení, včetně téměř kompletního týmu Onkogynekologického centra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze,  kdy zde jeho členové  prezentovali výsledky řady studií. Profesor David Cibula byl prezidentem této společnosti v posledních 2 letech a ve Vídni předal funkci svému nástupci, prof. Querlemu z Francie. Ke kongresu patřily i aktivity směřované na osvětu nelékařské veřejnosti, včetně tradičního běhu ESGO před zahájením kongresu. Lékaři ženám jinou formou připomínají výhodnost očkování proti HPV a nutnost pravidelného screeningu s HPV testací. 

Milí přátelé, pokud jste se zúčastnili benefičního odpoledne ve prospěch nadačního fondu Hippokrates, pojďte si připomenout jeho atmosféru prostřednictvím videozáznamu. Nemohli jste se zúčastnit? Nalijte si večer sklenku červeného vína a zaposlouchejte se do slov profesora Davida Cibuly, předsedy správní rady Nadačního fondu a MUDr. Kateřiny Rusinové, kteří mluví o své práci, o svém poslání, o činnosti Nadačního fondu a vysvětlují, proč má smysl jej podporovat. Pokud vás zajímají aktivity, které pacientkám zpříjemňují pobyt v Onkogynekologickém centru nebo se chcete seznámit s činností Podpůrného a paliativního týmu ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, prosím, poslechněte si tento záznam ze slavnostního odpoledne ve vile Lanna.

Milí přátelé,

v první říjnovou sobotu jsme se sešli ve vile Lanna, abychom oslavili narozeniny paní Radky Španko, podporovatelky nadačního fondu Hippokrates. Benefiční odpoledne moderovala  okouzlující Jana Paulová a zpěvem nás potěšila paní Španko s dcerami Evou a Emou doprovázná profesionální kapelou. Profesor David Cibula, předseda správní rady Nadačního fondu, představil aktivity, které se díky dárcům již podařilo zrealizovat a  zároveň okomentoval projekty, které má Hippokrates v plánu v nejbližší budoucnosti. Paní doktorka Kateřina Rusinová z Centra podpůrné a paliativní péče Všeobecné fakultní nemocnice v Praze seznámila posluchače s tématem nemocniční paliativní péče. Těžce stonající získají díky péči členů paliativního týmu lidský přístup lékařů a sester s nejvyšší erudicí. Děkujeme všem velkorysým dárcům za štědré příspěvky, které putují na nadační konto, a rodině Španko za entusiasmus a nápad benefiční odpoledne uspořádat. 

Milí přátelé, v červenci proběhla sportovní akce RIDE FOR WOMEN, při které onkogynekologové cyklojízdou napříč Evropou upozorňovali na problematiku karcinomu děložního hrdla. Snažili se připomenout ženám nutnost pravidelných prohlídek u gynekologa, mluvili o možnostech vakcinace proti HPV a vysvětlovali benefity HPV testace při rutinních gynekologických prohlídkách. Připomeňte si nyní prostřednictvím fotek, jak akce probíhala. Věříme, že díky této sportovní aktivitě a jejímu obrovskému mediálnímu pokrytí, se podařilo upozornit na závažné onemocnění, které je ale téměř vždy preventabilní. Tuto aktivitu sponzorovala v Čechách firma ROCHE a dala nám také k dispozici tyto fotografie, za oboje jim děkujeme!

Milí přátelé, chcete pomoci Nadačnímu fondu Hippokrates realizovat jeho aktivity a zároveň byste měli rádi doma na stěně nádherný originál? Spojili jsme se s fotografem Herbertem Slavíkem, který nám daroval svoje velkoformátové fotografie. Ty nyní visí na onkogynekologickém stacionáři ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Za minimální částku 15.000,- Kč si můžete odnést originální fotografii jednoho z našich nejlepších fotografů a zároveň přispějete celou částkou Nadačnímu fondu. V případě zájmu prosím kontaktujte paní tajemnici, Mgr. Olgu Štajnrtovou: na emailu: Olga.Stajnrtova@vfn.cz

Paní Radka Španko srdečně zve všechny přátele nadačního fondu Hippokrates, aby se s ní 7. října přišli potěšit a strávili příjemné sobotní odpoledne s hudbou u dobrého vína s přáteli. Veškerý výtěžek z benefičního odpoledne je určen pro aktivity nadačního fondu. 

Stories behind the hospital walls

unikátní projekt RNDr. Ivany Dostálové na podporu Nadačního fondu Hippokrates

Milí dárci a přátelé nadačního fondu Hippokrates, chceme vás nechat nahlédnout do Nadační kuchyně, abyste se již nyní mohli těšit na unikátní projekt, který bude představen na podzim. Paní doktorka Ivana Dostálová, členka správní rady NF, je sice původním povoláním vědkyně,  zároveň ale maluje obrazy a fotí. V nemocnici se rozhodla zachytit při práci lékaře a sestry v onkogynekologickém centru Všeobecné fakultní nemocnice v ambulancích, na stacionáři nebo na operačním sále. Díky jejím fotgrafiím se přenesete za zdi Apolináře a nasajete atmosféru, která může být jednou těžká a vyčerpávající nesmírnou dřinou, ale také nadějná po dobře provedeném chirurgickém výkonu nebo po pohlazení sestřičky. Knihu, která z fotografií vzniká, si budete moci zakoupit a podpořit tím nadační fond. Moc za tento nápad děkujeme a těšíme se, až vám soubor unikátních fotografií s nezaměniteným podpisem Ivy Dostálové budeme moci nabídnout.

RIDE FOR WOMEN 

aneb jízdou na kole proti rakovině

Ride4women je sportovní událost, kterou před několika roky iniciovala skupina lékařů z Grazu v čele s MUDr. Renem Laky,  s cílem zvýšit povědomí o prevenci a léčbě rakoviny děložního čípku. Letos se pojede na kole z Osla do Vídně, kde se v listopadu uskuteční onkogynekologický kongres, cyklisté tedy najedou úctihodných 1 620 km. Druhým rokem po sobě tuto tradiční cyklojízdu zajišťuje ESGO - European Society of Gynaecological Oncology. Pokud máte chuť přidat se jízdou na kole k boji proti rakovině a chcete upozornit na nutnost prevence gynekologických nádorů, připojte se do etapy Praha-Jihlava. Lékaři a sestřičky z onkogynekologického centra Všeobecné fakultní nemocnice pojedou také!

Registrujte se prosím na emailu: opoleckah@esgomail.org

Pojede se 14. 7. 2017 v 10:00 od ÚSTAVU patologie na Albertově

Milí přátelé, podívejte se prosím na záznam Benefičního večera pro Nadační fond Hippokrates, který jsme uspořádali jako poděkování dárcům, podporovatelům a přátelům fondu. Pokud nám chcete vyjádřit podporu, budeme rádi, když se ozvete. Děkujeme, že díky vám můžeme podporovat špičkovou vědu a výzkum a pomáhat tak pacientkám v onkogynekologickém centru Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Chtěli jsme vám poděkovat. Vám, našim dárcům, přátelům a podporovatelům. Proto jsme uspořádali benefiční večer U číše vína přímo na gynekologicko-porodnické klinice Všeobecné fakultní nemocnice. V kapli zahájili slavnostní večer ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice, paní magistra Dana Jurásková, rektor University Karlovy, pan profesor Tomáš Zima a přednosta gynekologicko-porodnické kliniky, pan profesor Alois Martan. Za mikrofonem je vystřídal profesor David Cibula, který představil onkogynekologický tým a popsal, jaké projekty se za krátkou existenci fondu Hippokrates podařilo zrealizovat. Pan docent Michal Zikán měl poté přednášku o geneticky zatížených pacientkách a jejich screeningu. Paní doktorka Daniela Karasová svěřila publiku vlastní zkušenost s onkogynekologickým centrem, neboť se zde léčila. Zpěvačka Radka Fišarová si získala diváky svým mimořádným zpěvem, v doprovodu svého akordeonisty a kytaristy je přenesla svými šansony do sladké Francie. A jako třešnička na dortu proběhla dražba fotografie Herberta Slavíka zachycující demonstraci v roce 1991 na podporu Václava Havla. Tuto mimořádnou fotografii si po napínavém souboji odvezli manželé Tatrovi a na konto nadačního fondu tak díky nim putuje 35.000,- Kč. Děkujeme jim, stejně tak jako moderátorovi celého večera, MUDr. Jiřímu Pešinovi a všem přítomným. Jsme rádi, že jsme mohli společně oslavit lidskou dobrotu, soucit, vřelost a chuť pomáhat smyslupným věcem, jako je špičková věda a výzkum. Podívejte se na fotky z akce, které pro nás pořídila paní doktorka Ivana Dostálová a příště se k nám přidejte i vy, prosím! 

DARUJ DVAKRÁT 

projekt s fotografem Herbertem Slavíkem

Jeden z našich nejlepších fotografů, Herbert Slavík, věnoval nadaci HIPPOKRATES deset svých fotografií. Obrazy jsou umístěny na ambulantním onkologickém stacionáři, kam pacientky dochází na chemoterapii a biologickou léčbu. Potěší oko, zkrášlí stěny a věříme, že díky nim přestanou pacientky alespoň na chvíli přemýšlet nad svou léčbou a přenesou se v představách do překrásné krajiny zachycené objektivem pana Slavíka. Velkoformátové fotografie však mohou pomoci dvakrát - pokud budete chtít podpořit Nadační fond a jednu z fotografií si zakoupíte, zůstane ještě rok na stacionáři a poté si ji odvezete domů. Pokud vás projekt zaujal a chcete pomoci, obraťte se prosím s dotazem na minimální cenu na tajemnici Nadačního fondu, Mgr. Olgu Štajnrtovou olga.stajnrtova@vfn.cz. Fotografie tak, jak jsou umístěny na stěnách, naleznete v galerii níže. Tak do toho, zakupte si domů překrásný originál a podpořte nás!

Instalace velkoformátových fotografií Herberta Slavíka

Video z instalace fotografií Herberta Slavíka