Aktuálně                                                                                             

Děkujeme všem influencerkám na Facebooku a Instagramu, že nám pomáhají sdílet osvětu o karcinomu ovárií.

Milí přátelé, potřebujete poradit, jak se připravit na operaci? Jak bude probíhat nástup do nemocnice nebo jak a kdy vás propustí domů? Prof. MUDr. Michal Mára a MUDr. Pavlína Nosková pro vás namluvili podcast, co vás v nemocnici čeká. Stačí vyfotit QR kód níže. Přejeme vám příjemný poslech.

Milé dámy, pokud nechodíte z nějakého důvodu na pravidelný gynekologický screening nebo vůbec nemáte gynekologa, každou středu si v Centru informací pro pacientky v Apolináři (bývalá knihovna) můžete zakoupit samotestovací sadu a sama si odebrat stěr na HPV. Výsledek pak vyhodnotí akreditovaná laboratoř. Pro více informací pište na hippokrates@veronikacibulova.cz

Velká gratulace putuje týmu profesora Davida Cibuly za první místo v hodnocení AZV            ( agentura pro zdravotnický výzkum ) za nejlepší grant. V týmu je kromě předsedy naší správní rady také RNDr. Martina Borčinová, Ph.D., MUDr. Roman Kocián, Ph.D., RNDr. Jiří Jarkovský a Doc. Kristýna Němejcová. Všem laureátům upřímně blahopřejeme!

Milí přátelé, co je nového v onkogynekologii? Na kongres SNGP (sdružení nemocničních gynekologů a porodníků) do Plzně přijeli přednášet i onkogynekologové z Apolináře.

Pan doktor Roman Kocián prezentoval výsledky mezinárodní studie SENTIX, akademické studie české provenience, kterou zrealizoval tým prof. Davida Cibuly. Prokázalo se, ze expertní ultrazvuk je stejně přesný jako magnetická rezonance v určení pánevního rozsahu rakoviny děložního čípku. Unikátní je zjištění, že si 50 % SENTIX center zvolilo pro své pacientky ultrazvuk jako vstupní vyšetření.

Prof. David Cibula prezentoval pokroky v biologické léčbě pokročilého karcinomu děložního hrdla. Imunoterapie tzv. checkpoint inhibitory (pembrolizumab) v kombinaci se standardní chemoterapii je účinný a bezpečný a signifikantně prodlužuje pacientkám život. Nově je od 2023 indikovaný pacientkám hrazen ze zdravotního pojištění

MUDr. Tomas Fučík s MUDr. Lukášem Dostálkem prezentovali studii, která ukázala HPV testování v rámci sledování pacientek po závažném přednádorovém onemocnění jako bezpečnou alternativu preventivní hysterektomie

Tisková konference ke GO day na Klinice gynekologie, porodnictví a neonatologie:

Milí přátelé, zde jsou fotografie z včerejší úspěšné tiskové konference ve Všeobecné fakultní nemocnici a 1. LF v Praze: Pozvali jsme novináře na gynekologicko- porodnickou kliniku, abychom jim ústy špičkových lékařů představili moderní léčbu ovariálního karcinomu a problematiku genetické mutace BRCA 1/2. Pozvání přijal přednosta kliniky, prof. David Cibula, paní profesorka Daniela Fischerová, MUDr. Roman Kocián a MUDr. Michal Vočka. Osvětě se věnujeme dlouhodobě a díky naší iniciativě se ve všech televizích objevilo téma rakoviny vaječníků a genetické mutace BRCA1/2. 

Včerejší slavnostní otevření Centra informací pro pacientky na gynekologicko- porodnické klinice 1. LF a VFN v Praze. Pilotně otevřeno každou středu. Těšíme se na vás!

link na připojení zde: https://teams.live.com/meet/9465214333207


Milí přátelé, na portálu Znesnáze21 jsme otevřeli sbírku na pokrytí nákladů revitalizace knihovny na gyn-por klinice VFN v Praze, aby sloužila jako útulné Centrum informací pro pacientky a maminky. Děkujeme srdečně těm, kteří náš záměr podpoří!

Darujte zde


Milí přátelé, zde je vizualizace od paní architektky, Ing. Maškové, jak by knihovna po přestavbě mohla vypadat. Poslední fotografie ukazuje současný stav. Věříme, že to pacientky, maminky a jejich rodiny velmi přivítají. Děkujeme za vaši podporu!

Milí přátelé, nově jsme pro vás otevřeli Centrum informací pro pacientky. Budeme pro vás k dispozici každou středu od 8.30 do 15.00. V centru pro vás bude na povídání a radu připravený i tým z organizace Nedoklubko a dámy z Pacientské organizace Veronica pro ženy s gynekologickými nádory. Najdete nás v knihovně na gynekologicko- porodnické klinice VFN v Praze. Těšíme se na vaši návštěvu!

Dne 5.- 6. 12. 2022 se na Gynekologicko-porodnické klinice 1. LF UK a VFN v Praze konal již 10. Mezinárodní workshop v ultrazvukovém zobrazení gynekologických zhoubných nádorů. Workshop se technicky vysílal z přednáškového sálu kliniky, ale vzhledem k přímým přenosům záběrů z ultrazvukových vyšetření do přednáškové sálu bylo možné využít virtuálního přednáškového sálu, do kterého během dvou odpolední byli pozváni špičkoví odborníci v této problematice. Přednáškový sál naší kliniky se během dvou dní změnil na filmové studio jak je zdokumentováno na fotografiích. První den pan profesor Wouter Froyman mluvil o rozlišení benigních a maligních ovariálních nádorů, zatímco paní profesorka Daniela Fischerová se věnovala celotělovému zobrazení pokročilých nádorů vaječníků v rámci ultrazvukového vyšetření. Pan doktor Filip Frühauf se věnoval přínosu ultrazvukem navigovaných minimálně invazivních výkonů v onkogynekologii, zvláště odběru biopsie z nádoru. Pohled klinika na využití ultrazvukového vyšetření v plánování individualizované péče o naše pacientky byl představen z úst předního světového odborníka v onkogynekologii panem profesorem Cibulou, který se podrobně každému nádorů v dané sekci věnoval. Během workshopu tým expertních sonografistů Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN (profesorka Daniela Fischerová, MUDr. Filip Frühauf, MUDr. Roman Kocián) prezentovali mnoho přímých ultrazvukových vyšetření u našich pacientek, u kterých systematicky demonstrovali diagnostiku a stanovení rozsahu jednotlivých zhoubných nádorů včetně odběrů biopsie z nádorů. Všichni účastníci měli možnost používat on-line systém k otázkám, na které dostávali během workshopu okamžité odpovědi. Workshop byl sledován 80 účastníky ze 20 zemí světa a ohlas účastníků potvrdil pozitivní přínos workshopu na zlepšení klinické praxe v onkogynekologii celosvětově. Workshop se na naší klinice pořádá 1-2x ročně od roku 2016 a rádi bychom tuto tradici dále kultivovali a udržovali, aby co nejvíce pacientek celosvětově mohlo být vyšetřeno erudovaným sonografistou a dle nálezu cíleně léčeno.  

World Ovarian Cancer Coalition's Global Partner Meeting: prezentace o osvětové kampani na téma gBRCAm a ovariálním karcinomu na mezinárodní platformě z úst ředitelky NF Hippokrates. Na online konferenci jsme byli vyzváni jako jediní nenativci a získali jsme tak možnost inspirovat naší kampaní jiné nadace a pacientské organizace z celého světa.

Milí přátelé, s radostí se s vámi dělíme o fotografii vedení gynekologicko- porodnické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Jednodenní konference Shaping the future in gynecologic tumors byla velmi intenzivním završením kongresů v letošním roce. Podruhé proběhla v Barceloně v polovině listopadu, a i když je pořádaná jednou společností (GSK), v žádném případě nebyla produktově orientovaná. Účastníci dostali v jednom dni přehled o všech novinkách, které byly během roku prezentovány na hlavních konferencích (SGO, ASCO, ESMO, IGCS, ESGO). Ještě hodnotnější byly dlouhé diskuse špičkově obsazených panelů, ve kterých byli zastoupeni všichni současní evropští PI (principle investigators) recentních i probíhajících studií v gynekologické onkologii. Konference má jistě potenciál stát se významnou tradiční akcí, která bude v Evropě kriticky uzavírat vývoj v gynekologické onkologii v proběhlém roce i definovat otázky pro nové studie.  Za fotografii prof. Davida Cibuly děkujeme MUDr. Kociánovi

Na právě skončeném kongresu gynekologické onkologie (ESGO) v Berlíně, který je největší mezinárodní odbornou akcí v oboru, patřilo Onkogynekologické centrum VFN a 1. LF UK k nejvíce prezentujícím centrům vůbec. Celkem 8 vyzvaných sdělení, a největší počet abstrakt vybraných k ústnímu sdělení. Z 1500 recenzovaných abstrakt bylo 30 prezentováno ústně, z toho 6 z pracoviště ve VFN. Dvě práce byly vybrány do sekce nejlepších ústních sdělení. MUDr. Roman Kocián, PhD a prof. MUDr. Jiří Sláma, PhD prezentovali výsledky z velkých mezinárodních studií (SENTIX a FERTISS), které koordinovalo naše pracoviště.

První den kongresu Evropské společnosti gynekologické onkologie minulý týden v Berlíně byly představeny nové mezinárodní doporučené postupy pro léčbu karcinomu děložního hrdla, které vznikly ve spolupráci 3 evropských odborných společností gynekologické onkologie, radiační onkologie a patologie (ESGO, ESTRO, ESP). Nové doporučené postupy definují standardy pro péči o pacientky ve všech stádiích onemocnění, včetně diagnostiky a sledování po skončení onkologické léčbě, a zahrnují i méně časté situace, jako je stanovení diagnózy až z preparátu po hysterektomii nebo postupy pro léčbu onemocnění v těhotenství. Projekt vznikl za významného přispění odborníků z České republiky, koordinátorem projektu byl přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze prof. MUDr. David Cibula, CSc. a členem mezinárodní pracovní skupiny byla prof. MUDr. Daniela Fischerová ze stejného pracoviště. 

Děkujeme za fotografii naší milé pacientce, kterou jsme mohli podpořit v rámci Nadačního projektu DĚTEM. Prosím, přidejte se  a pokud můžete, podpořte finančně maminky s onkogynekologickou diagnózou, které mají děti. Pro více informací prosím pište na hippokrates@veronikacibulova.cz               Fotografii uveřejňujeme se souhlasem pacientky

Milí přátelé, jsme moc pyšní! V Londýně právě probíhá světový ultrazvukový kongres ISUOG. Paní profesorka Daniela Fischerová z Onkogynekologického centra VFN v Praze měla v rámci kongresu tzv. live scan, neboli přímý přenos ultrazvukového vyšetření demonstrovaný na pacientce. Paní doktorka Patricia Pinto odpřednášela výsledky studie ISAAC. ISAAC je mezinárodní studie s cílem zpřesnit předoperační diagnostiku rakoviny vaječníků a prokázat spolehlivost ultrazvukového vyšetření. Do studie přispívá 5 center z 5 zemí. Úspěšné trio doplňuje pan doktor Filip Frühauf . 

Milí přátelé, jsme velmi vděční panu Ministru zdravotnictví za záštitu nad GO Day. Moc se nám líbí, jakou na ministerstvu připravili senzační nástěnku, jmenovitě děkujeme paní inženýrce Neščákové za velkou podporu. Pan státní tajemník MZ, Mgr. Stanislav Měšťan, se také připojí k jízdě na kole, přidejte se i vy!

Milí přátelé, pan profesor Válek, ministr zdravotnictví, nám opět udělil záštitu na fialovou cyklojízdu a běh GoDay. Jde o akci, při které upozorňujeme na preventabilitu karcinomu děložního hrdla. Kombinací vakcinace proti HPV u dívek a chlapců a HPV DNA testace lze docílit eradikace karcinomu děložního hrdla. Každý rok by nezemřelo zbytečně 360 něčích maminek- Pojďte se prosím do naší kampaně zapojit a pomozte nám s osvětou. Více informací se dozvíte z úst lékařů 20. září na tiskové konferenci.

Neformální setkání v Melounu

Druhé červencové úterý se již po páté sešli lékaři, sestřičky, pacientky a jejich příbuzní na neformálním setkání na gynekologicko- porodnické klinice VFN. Nadační fond Hippokrates vždy jednou za rok pořádá setkání, kam přicházejí pacientky a mohou se na cokoliv zeptat odborníků bez stresu a časové restrikce. Nesedí v ordinaci, ale v příjemném prostředí zeleného atria, mají s sebou kamarádku či manžela, lékaři nejsou v bílém a mají na vysvětlování čas. Na setkání chodí pravidelně nejen onkogynekologové, ale sestřičky ze stacionáře, vrchní nutriční sestra či členové kliniky podpůrné a paliativní léče a koordinátorky klinických studií.

prof. MUDr. David Cibula, CSc. a pacientka Ivana v rozhovoru na Rozhlasu Dvojce

Děkujeme srdečně za fotografii z Onkogynekologického centra v Českých Budějovicích! Jsme rádi, že se naše edukační materiály dostanou k pacientkám z celé České republiky. Autoři MUDr. Lukáš Dostálek,  MUDr. Roman Kocián a MUDr. Filip Frühauf se věnovali třem nejčastějším gynekologickým nádorům, jejich diagnostice a léčbě.

Milí přátelé, připojte se na Seminář s Doc. MUDr. Jan Novotným, PhD. na téma E- health aneb zdravotnictví na dálku: inspirace ve Švédsku. Diskuse se zúčastní i MUDr. Tomáš Šebek

👉🏻 Seminář proběhne v aplikaci ZOOM a připojíte se k němu kliknutím na tento odkaz (na počítači i telefonu): https://us06web.zoom.us/j/87553499316

👉🏻 Máte-li ZOOM instalovaný, rovnou se vám spustí. Nemáte-li aplikaci nainstalovanou, otevře se vám stránka s odkazem na stažení

Další seminář: HEREDITÁRNÍ AMBULANCE PRO NOSIČKY MUTACE V GENECH BRCA1/2 s MUDr. Olgou Dubovou z FN Na Bulovce

👉🏻 Seminář proběhne v aplikaci ZOOM a připojíte se k němu kliknutím na tento odkaz (na počítači i telefonu): https://us06web.zoom.us/j/82667957805

Pan profesor Radek Špíšek, ředitel SOTIA, hovoří o léčbě nádoru vaječníků a prostaty, o klinických studiích, o překotném vývoji buněčných terapií.

https://radiozurnal.rozhlas.cz/bod-zlomu-prisel-mame-prulom-v-oblasti-protinadorove-imunoterapie-rika-expert-je-8674707#player=on


Milí přátelé, zde je pro vás ke stažení tisková zpráva, kterou jsme rozeslali médiím. Věnuje se moderní léčbě ovariálního karcinomu a genetické mutaci BRCA.

Milí přátelé, s radostí jsme podpořili uhrazení cestovních nákladů pro paní doktorku Patrícii Pinto, která pracuje s paní profesorkou Danielou Fischerovou na projektu ISAAC. Na co konkrétně se snaží studie odpovědět? Pod fotografiemi to anglicky vysvětluje paní doktorka Pinto. Moc si této plodné spolupráce vážíme a rádi paní doktorku v budoucnu podpoříme zas.

"Our aim with ISAAC (Imaging study in advanced ovarian cancer) study is to prove the non-inferiority of Ultrasound in comparison with the gold standard imaging method that is CT and a novel imaging method which is WB-DWI/MRI in the preoperative detection of abdominopelvic disease and in the prediction of surgical outcome in advanced ovarian cancer patients. To our knowledge, this is the first study comparing these three methods and the results can reinforce the current ovarian cancer guidelines of the role of ultrasound not only in the diagnosis of ovarian cancer patients but specifically in the staging and prediction of resectability in advanced ovarian cancer patients. Ultrasound has the advantage of other imaging methods of being widely available, cheaper, and without known contraindications."

Patricia Pinto, M.D.


Fotografie ze včerejší konference se špičkovými odborníky pořádané firmou SOTIO z konsorcia PPF na téma imunoterapie.  Vzdělávací akce se osobně zúčastnili Dr. Rob Cook z časopisu The Economist nebo Dr. Lorenzo Galluzzi , který přiletěl z New Yorku. Účastníci hodnotili výsledky České Republiky v Indexu připravenosti na boj s onkologickými onemocněními a zasazovali je do celosvětového kontextu a konkurence. Diskuse o úrovni péče o onkologické pacienty v České republice,  kterou moderoval profesor Radek Špíšek, se zúčastnil i prof. David Cibula a doc. Tomáš Buchler.

Foto: Karel Cudlín 

Milí přátelé, nadační fond Hippokrates pro vás zprostředkoval promítání dokumentu Jednotka Intenzivního života režisérky Adély Komrzý. Po promítání se otevřela zajímavá debata o postupném boření stigmat, která s sebou podpůrná péče přináší. Na fotkách vidíte přednostku nové Kliniky paliativní medicíny 1. LF a VFN v Praze, MUDr. Kateřinu Rusinovou, v debatě s profesorem Davidem Cibulou, vedoucím onkogynekologického centra VFN v Praze. Všem, kteří přišli v této složité době, děkujeme.

Jsme moc pyšní, že jsme mohli podpořit v kontinuálním vzdělávání onkogynekology MUDr. Poncovou a MUDr. Dostálka na ESGO kongresu v Praze, kam se sjely špičky v oboru sdílet zkušenosti a nejnovější výsledky klinických studií. Patients first.

Prestižní časopis The Economist zařadil Českou Republiku letos poprvé mezi státy, v kterých se hodnotí připravenost k boji s onkologickými onemocněními. Česká Republika vyšla jako 8. nejlepší z 29 hodnocených států. Komentáři k datům a k jejich zasazení do kontextu  přispěl i JUDr. Miroslav Špecián, Ph.D., člen správní rady NF Hippokrates a ředitelka fondu Veronika Cibulová. Celý index je ke stažení zde:

Reportáž z naší tiskové konference 20. září vidělo v Událostech na ČT1 téměř milion diváků. Děkujeme za pomoc s šířením osvěty a povědomí o závažných gynekologických onemocněních.

Světový den onkogynekologických diagnóz proběhl 20. září stejně jako loni ve formě fialové cyklojízdy Prahou. Jízdě předcházela tisková konference v Pacientském hubu, kde hovořil pan profesor Michael Halaška o prevenci onkogynekologických onemocnění a RNDr. Ing. Libor Staněk vysvětlil rozdíl mezi cytologií a HPV DNA. Paní náměstkyně ministra zdravotnictví profesorka Martina Koziar Vašáková přivítala, že se o prevenci hovoří zejména po covidovém období, kdy se odložilo až 20% elektivní operativy. 

Tisková zpráva ke dni onkogynekologických diagnóz je pro vás ke stažení zde:

Milí přátelé, děkujeme všem, kteří přišli na setkání pacientek a lékařů na gynekologicko- porodnické klinice VFN v Praze a moc zdravíme ty, kteří nemohli přijít. Počasí opět vyšlo, prosecco bylo skvěle vychlazené a letos přijela i spousta zlatých manželů. Děkujeme za příležitost se setkat a popovídat a těšíme se brzy na viděnou!

Paní doktorka Barbora Topinková neúnavně shání knihy, aby "Nakrmila nemocniční knihovničky". Tentokrát přivezla do Onkogynekologického centra ve VFN v Praze nové knihy z Neoluxoru. Knihovnička je nyní plná kvalitního čtení, které jistě pacientkám pomůže překonat nepříjemné stonání. Rozečtenou knihu si mohou ženy vzít s sebou domů a přinést třeba jinou při cestě na kontrolu. 

Některé pacientky se závažným gynekologickým onemocněním mají dvojí starost - bojují s onemocněním, které nemá dobrou prognózu a zároveň se bojí o svoje nezletilé děti. Často jsou samoživitelkami a mají k dispozici jen invalidní důchod, ze kterého živí sebe a děti. Nadační fond Hippokrates se snaží tyto křehké rodiny podpořit. Zatím můžeme finančně pomoci jen dětem pacientek, které se léčí v Onkogynekologickém centru Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Pacientky se nehlásí samy, ale pomoc jim nabídne  multidisciplinární tým složený z psychologa, onkogynekologa, paliatra a dalších specialistů. Prosím, pomozte nám vnést radost a trochu klidu do rodin, kde maminka bojuje se zhoubným onemocněním. Autorem fotografií je Michal Večeřa a uveřejňujeme je s laskavým svolením pacientky.Milí přátelé, zde jsou fotografie z dnešní tiskové konference, která proběhla na gynekologicko - porodnické klinice 1. LF a VFN v Praze za účasti ministra zdravotnictví Petra Arenbergera. Tiskovou zprávu si prosím stáhněte zde. Televizní reportáže o karcinomu ovárií naleznete v sekci Mediální výstupy. A že jich bylo- podívejte se! 

SÍLA ŽEN - Výstava fotografií a příběhů žen, do jejichž života vstoupilo zhoubné onemocnění


Milí přátelé, srdečně Vás zveme na výstavu fotografií a příběhů silných žen.
Do jejich života vstoupilo zhoubné onemocnění, ale ony se mu odmítly vzdát. Jejich příběhy jsou povzbuzením pro všechny, kdo procházejí těžkým obdobím.
Stejně jako podpora těch, kdo se s nimi radují ze života. Výstavu pořádají Nadační fond Hippokrates, ONKO Unie a Pacientská organizace VERONICA ve spolupráci se Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze.
Autorem fotografií je oceňovaný dokumentarista Lukáš Houdek www.houdeklukas.com
Výstava je vyvrcholením osvětové kampaně "BRCA nejsou jen prsa"
Kampaň je společným projektem Nadačního fondu Hippokrates, ONKO Unie a Pacientské organizace VERONICA. Cílem kampaně je vzdělávání veřejnosti o tématu zhoubného onemocnění vaječníků. Velkou roli v něm hraje také genetika. Mutace v genech BRCA1 a BRCA2 jsou známé především v kontextu karcinomu prsu, u kterého až desetkrát zvyšují riziko onemocnění. Málokdo ale ví, že u karcinomu vaječníků se jedná dokonce o třicetkrát vyšší riziko. Proto také vznikl trochu netradiční název kampaně, která vrcholí právě touto výstavou.Silným ženám, s jejichž příběhy se seznámíte, patří velký dík za otevřené sdílení.  

Milí přátelé, na českém rozhlasu PLUS vyšla reportáž o cílené léčbě ovariálního karcinomu, můžete si ji stáhnout ZDE. Profesor David Cibula v ní hovoří o tzv. PARP inhibitorech a naději pro některé pacientky se zhoubným onemocněním vaječníků i na úplné vyléčení.

Prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, podpořil naši osvětovou kampaň proti ovariálnímu karcinomu. Nošením tyrkysové ústenky vyjádřil podporu pacientkám, které se nyní léčí. Pokud se chcete dozvědět o tomto zhoubném onemocnění či o genetické mutaci BRCA více, informace naleznete v sekci BRCA zde na stránkách, včetně indikací ke genetické testaci. V tiskové zprávě vydané k této kampani se rovněž dočtete o moderní centrové léčbě, která pro pacientky v Čechách existuje. Panu řediteli srdečně děkujeme a nám všem přeji hodně zdraví v této nelehké době!

Srdečně děkujeme MUDr. Tomáši Šebkovi, Prim. MUDr. Lukáši Pondělíčkovi, prim. MUDr. Radku Chvátalovi a prim. MUDr. Petru Kolkovi za podporu naší edukační kampaně. Nošením tyrkysové mašličky vyjádřil podporu pacientkám, které onemocněly karcinomem vaječníků. Děkujeme! 

Na 4. února připadá den boje proti onkologickým onemocněním. Profesor David Cibula zahájil osvětovou kampaň na Prima CNN, kde hovořil o prevenci onkologických onemocnění. Pacientky se zhoubným onemocněním vaječníků mají v dnešní době možnost být léčeny moderní léčbou, tzv. PARP inhibitory. Reportáž: https://cnn.iprima.cz/ockovani-zabrani-rakovine-delozniho-cipku-je-ucinne-a-bezpecne-tvrdi-cibula-18504

Léčba karcinomu vaječníků: Šance na delší život pro více žen

Praha, 4. února 2021 - U příležitosti Světového dne boje proti rakovině startuje již druhý ročník osvětové kampaně BRCA nejsou jen PRSA. Společný projekt Nadačního fondu Hippokrates, ONKO Unie a Pacientské organizace VERONICA vyvrcholí 8. května v den Světového boje s rakovinou vaječníků. Karcinom vaječníku je v ČR ročně diagnostikován u více než 900 žen, kterým se díky moderní cílené léčbě zvyšuje šance na delší, a přitom kvalitní život.

Zásadní roli v prevenci karcinomu vaječníků má testování na přítomnost mutace v genech BRCA1 a BRCA2 u zdravých žen se zvýšeným výskytem nádorů v rodině. Tyto vrozené mutace totiž významně riziko nádorového onemocnění vaječníků zvyšují. Obrovský význam však má i testování žen, u kterých již nádorové onemocnění vaječníků propuklo, a to bez ohledu na rodinnou anamnézu. I když se postupně daří testovat stále více těchto pacientek, vlivem pandemie nemoci COVID-19 pravděpodobně nebude zlepšení tak znatelné, jak slibují data z první poloviny roku 2020. "Situace ohledně testování BRCA1/BRCA2 u pacientek s karcinomem ovaria se v ČR postupně zlepšuje, jak ukazují dostupná klinická data konsorcia CZECANCA za rok 2020. Podle trendu z prvního a částečně druhého čtvrtletí 2020 a při předpokládaném počtu přibližně 930 nově diagnostikovaných pacientek s karcinomem ovaria odhaduji, že v roce 2020 mohlo být vyšetřeno až 75 % nově diagnostikovaných pacientek. Reálné číslo za celý rok 2020 však bude zřejmě kvůli COVID-19 nižší a bude se pohybovat někde mezi 50-75 % pacientek. Vyšetřovací kapacita některých laboratoří byla totiž částečně omezena a převedena na testování na COVID-19," vysvětluje RNDr. Jana Soukupová, Ph.D. z Ústavu biochemie a experimentální onkologie 1.LF UK a VFN v Praze.Je tedy dobrou zprávou, že díky rostoucímu povědomí mezi odbornou veřejností stoupá podíl testovaných pacientek.Nadále však nedochází k testování u nejméně 25 % nemocných žen, stále je tedy na místě osvěta.

Jak pomáhá testování mutací u pacientek s karcinomem vaječníků v jejich léčbě?

Dědičná mutace v genech, jež jsou spojeny s predispozicí k rozvoji nádorového onemocnění, je nalezena až u 30 % pacientek s karcinomem vaječníků. Nejčastěji se jedná právě o mutace v genech BRCA1 a BRCA2. U další, menší části pacientek, je nalezena mutace somatická, tedy vznikající až v nádoru, která se nepřenáší na potomky. Nalezení mutace, ať už dědičné či somatické, je významné pro volbu léčby.

Od uvedení léčby platinou v 70. letech 20. století se v léčbě karcinomu ovaria uplatnilo několik nových léků, které však dramatické zlepšení v prognóze onemocnění v posledních 40 letech nepřinesly. Skutečná revoluce nastává až v posledních letech díky lékům ze skupiny PARP inhibitorů. Intenzivní mezinárodní výzkum umožnil vývoj několika léků z této skupiny a jejich účinek byl ověřen v různých fázích léčby. V Česku je lék ze skupiny PARP inhibitorů v současnosti hrazený plátci péče u pacientek s karcinomem vaječníků s přítomnou mutací v genech BRCA, pouze pokud se u nich onemocnění opakuje a pokud dobře odpovídá na léčbu chemoterapií s platinou. Evropská léková agentura však již schválila tyto léky i pro pacientky s mutací genu BRCA, u kterých byl karcinom vaječníku diagnostikován nově. "V této indikaci má léčba novou skupinou látek ještě větší přínos, významně oddaluje návrat onemocnění, v průměru více než o 4 roky, a dle dosavadních výsledků můžeme stále doufat i v to, že vede k uzdravení některých pacientek. Věříme, že v ČR brzy dojde ke shodě plátců péče, Ministerstva zdravotnictví a výrobce, aby byly tyto léky k dispozici pro nově diagnostikované pacientky co nejdříve. Jedná se totiž o léčbu, která významně zvyšuje jejich šance na delší život v dobré kvalitě," vysvětluje prof. MUDr. David Cibula, CSc., FCMA, vedoucí Onkogynekologického centra VFN v Praze.

Genetické testování zdravých žen

Společnou snahou lékařů a genetiků je nalezení co nejvíce rodin, ve kterých zděděné genetické změny BRCA 1/2 vedou ke vzniku nádorů, jinými slovy se nádory prsu a vaječníků vyskytují ve dvou i více generacích po sobě u blízkých příbuzných v nižším věku. "Všichni bychom se měli zajímat o historii zhoubných onemocnění ve své rodině a pokud v ní nalezneme výskyt nádorových onemocnění u více jedinců, měli bychom se poradit s lékařem nebo přímo požádat o genetickou konzultaci. Pro testaci genů BRCA je specifický rodinný výskyt nádorů prsu a vaječníku. U nosičů a nosiček této mutace může být zvýšené riziko i vzniku jiných nádorů," vysvětluje RNDr. Ing. Libor Staněk, Ph.D., PCTM., odborný zástupce pro genetická vyšetření laboratoří SYNLAB Czech. Pokud je u zdravých žen v některé rodině nalezena mutace v genech BRCA, pak jsou pečlivě sledovány a po ukončení reprodukčních plánů je jim nabídnuto odstranění vaječníků a vejcovodů. Jedná se o chirurgický zásah do integrity ženského těla, který však může zachránit jejich život.

Osvěta o prevenci i léčbě

Mutace v genech BRCA1 a BRCA2 jsou známé především v kontextu rakoviny prsu, u které až desetkrát zvyšují riziko onemocnění v porovnání s běžnou populací. Málokdo ale ví, že u rakoviny vaječníků se jedná dokonce o třicetkrát vyšší riziko vzniku tohoto onemocnění než u populace bez BRCA1/2 mutace. Abychom na tento fakt upozornili, zvolili jsme trochu netradiční název kampaně, která už minulý rok zaznamenala velký úspěch. Osvětu nám pomohla šířit celá řada známých osobností a také letos plánujeme zajímavé aktivity. Už teď můžeme prozradit, že se seznámíte s příběhy několika pacientek díky fotografiím dokumentaristy Lukáše Houdka. Také se 8. května rozsvítí Tančící dům tyrkysovou barvou, což je barva stužky připomínající boj s rakovinou vaječníků.

Životní příběhy spolu s objektivními informacemi motivují další ženy, aby se pozorně vnímaly, a při příznacích vyhledaly lékaře. Nemoc se dlouho neprojevuje a ženy většinou přivede k lékaři až ascites v dutině břišní, tedy zvětšený objem břicha. Ten pak tlačí na okolní orgány a ovlivňuje jejich funkci. "Bolesti v podbřišku, náhle vzniklé nechutenství nebo rychlé zvětšování objemu břicha - takové příznaky by ženu v jakémkoli věku měly přivést ke gynekologovi. Důležitý je čas, zpoždění několika měsíců může rozhodnout, zda lékaři zjistí onemocnění ve vyléčitelném stádiu. Je tedy potřeba naslouchat signálům vlastního těla," doplňuje profesor David Cibula. Ambulance pečující o pacientky s onkogynekologickým onemocněním přitom během pandemie nového koronaviru zaznamenávají nižší frekvenci konzultací. Lékaři apelují, aby ženy péči neodkládaly, protože prodlení v léčbě je závažnější než riziko virové nákazy, které je v přísných hygienických podmínkách zdravotnických zařízení minimální. "V období od posledního čtvrtletí minulého roku do mé ambulance přichází méně onkologických pacientek s karcinomem vaječníků nebo děložního čípku oproti době před druhou vlnou COVIDu. Můžeme se dohadovat, že jedna z hlavních příčin může být obava z nákazy a minimalizace kontaktů. V rámci indikací onkologických pacientek k chirurgickému výkonu jsem tento názor již slyšela a v některých případech také znamenal prodlevu péče," říká PhDr. Šárka Slabá, Ph.D., klinická psycholožka Gynekologicko-porodnické klinika 1.LF UK a VFN Praha.  

Srdečně děkujeme panu primáři Radku Chvátalovi z gynekologicko-porodnického oddělení ve Znojmě za zaslané fotografie, jsme rádi, že se edukační letáky daří distribuovat po celé České republice a jsou tak k dispozici pacientkám i Centru pro léčbu endometriózy, které pan primář vybudoval.

Firma Astra Zeneca, která dlouhodobě transparentně podporuje nadační aktivity, vytvořila video , jenž upozorňuje na nutnost včasné diagnostiky. U onkologických onemocnění je základ úspěchu přijít včas. Neodkládejte návštěvu gynekologa kvůli covidu na později, objednejte se na vyšetření hned. Může vám to zachránit život.

Nekomerční klinická studie ABRAX prezentovaná na ESMU mění klinickou praxi u pacientek s cervikálním karcinomem. Šéfredaktorka časopisu Medical Tribune vyzpovídává prof. Davida Cibulu pro novou online platformu ONKOTV.cz

Včerejší GO day aneb fialová cyklojízda Prahou s cílem upozornit na preventabilitu zhoubného onemocnění děložního hrdla. Děkujeme ministru Adamovi Vojtěchovi za podporu, skupině HOLKI za aktivní účast v pelotonu a koncert v cíli a všem partnerům. Pojďme společnými silami přispět k eradikaci onemocnění, které nemusí existovat. Níže naleznete fotky a video z akce. 

Radka Fišarová. Věra Jourová. Marie Retková. Andrea Kalivodová. Radana Labajová. Jiří Sláma. David Cibula. A spousta dalších. Ti všichni se spojili v kampani proti karcinomu děložního hrdla. Děkujeme za podporu pacientek s tímto onemocněním. Zvažte očkování pro sebe a svoje děti. Zeptejte se na HPV DNA testaci. Myslete na sebe a své blízké! 

Milí přátelé, jak víte, na gynekologicko- porodnické klinice VFN se v létě koná tradiční neformální setkání pacientek s odborníky. Letos vás přišlo více jak dvacet se svými kamarádkami, manžely nebo dcerami do Melounu, půvabného atria porostlého břečťanem, které se nachází na klinice, ale je skryto běžným návštěvníkům kliniky. Zde jste měly možnost si v klidu a bez ostychu popovídat s experty a klást otázky, na které třeba v ordinaci není čas nebo chuť. Zatím nejteplejší letošní den vám nabídl prostor popovídat si s onkogynekology, paliatrem, nutriční terapeutkou nebo psycholožku. Je o tolik příjemnější vyhledat experta, s nímž potřebujete probrat svoje obtíže, a popovídat si ve stínu stromů, než vést podobný rozhovor v ambulanci! Letos přišly i bývalé pacientky, které jsou již vyléčené, ale v průběhu léčby si zde našly kamarádky a známé. Děkujeme vám, že jste dorazily a těšíme se na další setkání!

Milí přátelé,

již nyní v létě jsme ponořeni do příprav GO day- fialové cyklojízdy, která se pořádá s cílem upozornit na preventabilitu zhoubného onemocnění děložního hrdla. Letos jsme stejně jako loni získali záštitu ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, které si velmi vážíme. Budeme rádi, pokud se k nám přidáte, pojedete s námi na kole Prahou, nebo s námi na Facebooku a Instagramu budete sdílet vaše fotky s fialovými nehty či rty. Těšíme se!!

Předání knih pro pacientky onkogynekologického centra VFN v Praze za osobní účasti autorů- to si nemůžete nechat ujít. Prosím, hlašte vaši účast na hippokrates@veronikacibulova.cz. Těšíme se na vás!!

"Současná strategie pozvolného rozvolňování restrikcí ve společnosti je vedena obavou z druhé vlny pandemie. Výzvy směrem ke společnosti by však neměly být univerzální ve smyslu opatrnosti a pozvolnosti. V péči o zdraví by naopak měly být velmi razantní. Vraťte se k péči o své zdraví, co nejrychleji dožeňte, co jste zanedbali. Choďte na pravidelné kontroly, dožeňte plánované screeningy prsu, děložního čípku a tlustého střeva. A hlavně, pokud máte obtíže, nevyčkávejte doma a běžte k lékaři!  Pokud paralýzu pandemie vystřídá letargie a poté útlum letních prázdninových měsíců, bude účet za zanedbanou péči v délce půl roku nevratný."

prof. MUDr. David Cibula, CSc., vedoucí Onkogynekologického centra VFN v Praze

reportáž na Prima CNN se spustí po kliknutí na obrázek

Tančící dům je osvícen v tyrkysově modré na počet pacientek s karcinomem ovárií a jejich statečným bojem. Moc na vás myslíme a držíme vám palce!

Milí přátelé, vítejte v galerii osobností, které podpořily naši edukační kampaň a jejichž názoru si nesmírně vážíme. Osvěta se týká se karcinomu ovária, neboli zhoubného onemocnění vaječníků. To je často spojeno s genetickou mutací BRCA1/2. Na tomto místě budeme uveřejňovat vyjádření špičkových odborníků - lékařů, sester, nutričních specialistů, patologů, intenzivistů, paliatrů, psychologů,  ale i a mediálně známých osobností, jejichž slov podpory si velmi vážíme. Srdečně děkujeme!


Srdečně děkujeme zpěvačce Andree Kalivodové, vyfotila se pro nás v roušce s tyrkysovou mašlí. 

Milí přátelé,

velmi si vážíme toho, že ve zjitřené době si udělal čas pan primátor, MUDr.  Zdeněk Hřib a podpořil nás v kampani proti ovariálnímu karcinomu. Srdečně děkujeme, že nám zaslal fotku v roušce s tyrkysovou mašlí a přejeme jemu i celé jeho rodině hodně zdraví! 

Srdečně děkujeme paní Magdaleně Souček, vedoucí partnerce konzultantské firmy EY, za její laskavá slova podpory naší kampaně proti ovariálnímu karcinomu. Moc si vážíme toho, že se pro nás vyfotila v roušce s modrou mašlí- symbolem boje proti ovariálnímu karcinomu. Děkujeme!


Nadaci Hippokrates v EY podporujeme dlouhodobě v rámci našeho pilíře společenské odpovědnosti "EY bojuje proti rakovině", což je pro nás jedna ze zásadních aktivit.

Zrealizovali jsme společně několik projektů, které pomáhají a zpříjemňují chemoterapie pro pacientky (např. příspěvkem na polohovací křesla a chladící čepičky zamezující padání vlasů).

Hrdě se také připojujeme k podpoře kampaně ke světovému Dni boje proti karcinomu ovaria."


Za fotku v roušce s tyrkysovou mašličkou rovněž děkujeme JUDr. Daniele Drtinové. Potěšila nás zájmem o pacientky s ovariálním karcinomem. Jsme ji vděční za šíření osvěty, základem je totiž vždy včasná diagnostika onemocnění. Více informací naleznete zde na stránkách pod záložkou SYNDROM MALÉ SUKNĚ  nebo zde: BRCA

Milá fotka dorazila od manželů Evy a Jiřího Drahošových. Velmi si vážíme vaší podpory pacientek, které bojují s ovariálním karcinomem. Děkujeme, že nosíte modrou roušku s mašličkou, která symbolizuje boj s tímto zákeřným onemocněním, ale také osvětu a dobré zprávy v podobě moderní, inovativní léčby. Přejeme vám a celé vaší rodině hodně zdraví!

Jsme moc vděční, že se i pan ministr Adam Vojtěch vyfotil v naší modré roušce s mašličkou. Vyjádřil tak podporu pacientkám a jejich rodinám. "Ani v době koronaviru nezapomínáme na pacientky s rakovinou vaječníků a připomínáme si světový den tohoto onemocnění i v České republice." 

Děkujeme také za fotky v rouškách s modrou mašličkou našim krásným zpěvačkám, Leoně Machálkové a sopranistce Markétě Fassati. Děkujeme, že myslíte na pacientky s karcinomem vaječníku a tímto jste jim vyjádřily podporu!

Milí přátelé,

i dnes můžeme poděkovat za milou fotografii a vyjádřenou podporu pacientkám s ovariálním karcinomem, a to Evě Hruškové a Janu Přeučilovi.  Patří jim srdečný dík  nejen za to,  že nosí naši roušku s tyrkysovou mašlí, ale především za to, že nám pomáhají v osvětové aktivitě, šíří informace o zhoubném onemocnění vaječníků a o tom, jak je důležité naslouchat svému tělu a všímat si prvních symptomů onemocnění. Děkujeme a přejeme jim hodně zdraví a sil!


Milí přátelé, 

kdo další nás podpořil v kampani proti ovariálnímu karcinomu? Dnes velmi děkujeme za fotku doc. MUDr. Ondřeji Šimetkovi, Ph.D., MBA, přednostovi gynekologicko- porodnické kliniky Fakultní nemocnice v Ostravě. I pod rouškou s tyrkysovou mašličkou je vidět úsměv a věřím proto, že tím dodá optimismus všem pacientkám, které se nyní léčí. Panu přednostovi srdečně děkujeme!


Milí přátelé, kdo další podpořil naši kampaň proti ovariálnímu karcinomu, která vyvrcholí 8. května? Jsou to osobnosti, kterých si velmi vážíme a děkujeme jim, že se nejen vyfotili v naší tyrkysové roušce s mašličkou, ale vzali si ji na operační sál nebo do televizní debaty. Srdečné díky profesoru Michalu Zikánovi, přednostovi gynekologicko- porodnické kliniky v nemocnici na Bulovce, ministru Adamu Vojtěchovi a panu rektorovi, profesoru Tomáši Zimovi.

"Dovolte mi, abych jménem výboru ČOS ČLS JEP podpořila kampaň ke světovému Dni boje proti karcinomu ovaria, který se koná každoročně 8. května. Karcinom ovaria, tak jako i ostatní maligní onemocnění, zaznamenává zlepšení léčebných výsledků a tím i prognózy pro nemocné s touto malignitou. Především včasná diagnostika, perfektní operační přístup, ale i zlepšující se možnosti farmakoterapie dávají velkou šanci pro nemocné. Velký význam klademe především na centralizaci péče, která má jednoznačně pozitivní vliv na léčebné výsledky. Přejme si i v této komplikované době, aby přístup k moderní péči byl v České republice stále progresivní a adekvátní se závěry výsledků mezinárodních guidelines."


Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
Přednostka kliniky
Předsedkyně ČOS ČLS JEP
Onkologická klinika 2. LF UK
Fakultní nemocnice v Motole 


Za podporu naší kampaně srdečně děkujeme také onkoložce, paní profesorce Petře Tesařové. Děkujeme, že nosí stejně jako mnoho ostatních osobností v tyto dny, tyrkysovou roušku a mašličku a upozorňuje tak na toto zákeřné onemocnění a zároveň na možnosti jeho léčby novou, inovativní léčbou. Moc si této podpory vážíme a paní profesorce přejeme hodně zdraví a úspěchů v její práci.

prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc. pracuje na Onkologické klinice 1. LF UK a VFN 


Další z osobností, které nás podpořily v osvětové kampani proti ovariálnímu karcinomu, je ředitelka SÚKLu- Státního ústavu pro kontrolu léčiv, Mgr. Irena Storová. Děkujeme, že nám jako výraz podpory zaslala svoji fotografii s modrou roušku s mašličkou, která symbolizuje boj proti tomuto zákeřnému onemocnění. Pod jejím vedením se některé činnosti v SUKLu zrychlily a zefektivnily a moderní inovativní léky se tak reálně rychleji dostanou k pacientům.

Milí přátelé,

této podpory si velmi ceníme! 

Děkujeme paní doktorce Kateřině Rusinové, která pracuje v Centru podpůrné a paliativní péče na klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. I v tomto vypjatém období , kdy se na oddělení spolu s kolegy stará o pacienty s COVID 19, si udělala čas a vyfotila se pro nás v tyrkysové roušce, která je symbolem boje proti ovariálnímu karcinomu. Srdečně vám děkujeme za všechny pacienty, o které se s empatií staráte, a přejme si, ať jich je i díky osvětě co nejméně.


MUDr. Kateřina Rusinová, Ph.D. je lékařem specialistou v oboru anesteziologie a intenzivní medicína a paliativní medicína. Paliativní medicíně se věnuje přes deset let, nejprve v prostředí intenzivní péče a později jako samostatné specializaci v celém spektru oboru. 

Za měsíc, přesně 8. května, je Světový den boje s rakovinou vaječníků.  V následujících týdnech vám přineseme důležité informace o tomto onemocnění. Vážíme si vaší pomoci s osvětou a držíme palce všem ženám s karcinomem ovárií. Posílejte nám prosím svoje fotky v modrých rouškách s mašličkou, s modře nalakovanými nehty nebo s mašličkou "cancer ribbon", vyjádříte tím solidaritu pacientkám a podpoříte naši osvětovou aktivitu. #FingersCrossed #BRCA #BRCAnejsoujenPRSA 

Milí přátelé, zvažujete podporu nadačního fondu Hippokrates? Zaposlouchejte se prosím do slov předsedy správní rady, profesora Davida Cibuly, proč podporu našich aktivit obzvlášť v této době velmi vítáme. Srdečně děkujeme a přejeme vám hodně zdraví!

Mezinárodní den žen se v EY slavil workshopem vázání květin s Aranžérií. To není obyčejná květinová dílna, ale sociální podnik zaměstnávající lidi s epilepsií. Všechny květiny pak věnují neziskovým organizacím, s kterými spolupracují. A nadační fond Hippokrates je jednou z těchto organizací, proto byly v pátek v Onkogynekologickém centru podarovány sestřičky, lékařky a pacientky překrásnými květinami. Srdečně děkujeme zaměstnankyním konzultantské firmy EY, moc jste nás potěšily a těšíme se na další spolupráci.

Milí přátelé,

ve spolupráci s Onko Unií jsme vydali tiskovou zprávu, která se věnuje genetické mutaci BRCA1 a BRCA2 a rmoderní cílené léčbě pacientek s ovariálním karcinomem:

REPORTÁŽ V HLAVNÍCH ZPRÁVÁCH NA TELEVIZI PRIMA JE KE ZHLÉDNUTÍ ZDEProjekt chladící čepičky pro Nadační fond Hippokrates s firmou ALZA

Ztráta vlasů v důsledku chemoterapie

Pacientkám s onkogynekologickým onemocněním, které dochází na stacionář na chemoterapii, často vypadají vlasy, což je pro ně traumatizující. Naším cílem je vybrat na stránkách www.alza.cz 100.000,- Kč na nákup chladících gelů a otestovat tzv. chladící čepičky, které fungují na jiných zahraničních pracovištích, s úmyslem eliminovat padání vlasů. Pilotně dostávají vybrané pacientky v Onkogynekologickém centru Všeobecné fakultní nemocnice v Praze na hlavu chladící čepici, která by měla minimalizovat vypadávání vlasů a nutnost nosit paruku či šátek. Snížení teploty hlavy vede k sníženému prokrvení pokožky hlavy, zpomalení metabolismu a do vlasového kořínku se tak dostane méně cytostatika.

Při vánočních nákupech na webových stránkách Alza.cz si můžete do košíku přihodit Příspěvek na chladící gely a i díky vám se budou pacientky při náročné léčbě cítit lépe.

Pro každého člověka je šok, když se dozví diagnózu onkologického onemocnění. V ten okamžik řeší mnoho otázek a problémů, např. jak tuto děsivou diagnózu sdělit svým blízkým, ale i to jak sám tuto skutečnost přijme se všemi náhlými změnami. Téměř pro každou ženu je velmi nepříjemný okamžik, že v důsledku chemoterapie dojde k výrazné proměně její vizáže. Nejhorším momentem je ztráta vlasů, neboť jak se říká "vlasy jsou korunou krásy". Se ztrátou vlasů přichází i ztráta obočí a řas, takže opravdu se každý člověk změní, ať chce či nechce. Pokud existuje nějaká možnost, jak ženám usnadnit léčbu, například i tím, že existuje možnost, kdy nemusí přijít o vlasy, tak to přispívá k vyšší psychické stabilitě každé pacientky.

PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D. (pacientka, 52 let)


Nadační fond Hippokrates podporuje zdravotní sestry a lékaře ve vzdělávání, neboť věříme, že jen díky kontinuální edukaci mohou pacientům nabídnout špičkovou expertizu založenou na nejnovějších vědeckých poznatcích. Tým sestřiček z Onkogynekologického centra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze se v listopadu zúčastnil již 5. ročníku Mezinárodní vědecké konference Optimální žilní vstup pro každého pacienta v pravý čas.

Staniční sestra Lenka Benediktová říká: "Konference byla pro nás velmi přínosná, dozvěděly jsme se nové doporučené postupy při používání a ošetřování invazivních vstupů. Seznámily jsme se s novými materiály. A ujasnily jsme si, že je velmi důležité myslet na zajištění středně - či dlouhodobého vstupu individuálně na míru pacientky již při plánování dlouhodobé léčby a podle typu léčby (chemoterapie, biologická léčba či parenterální výživa)."

Milí přátelé, 

pacientská organizace Veronica, Nadační fond Hippokrates a ONKO Unie zapojily 20. září 2019 Českou republiku do celosvětové iniciativy GO Day, tedy dne osvěty o nádorech ženských pohlavních orgánů. Během něj se ve 22 zemích světa setkávají zdravotníci, pacienti a jejich blízcí i široká veřejnost u společných sportovních aktivit, aby upozornili na nutnost prevence a vyjádřili solidaritu těm, kdo s chorobou bojují. V Praze se jednalo o cyklojízdu, nad kterou převzal záštitu ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch a podpořila ji také eurokomisařka Věra Jourová.

Účastníky tiskové konference nejprve pozdravil přednosta gynekologicko-porodnické kliniky VFN v Praze, profesor Alois Martan a ředitel Všeobecné fakultní nemocnice, profesor David Feltl. Dále  hovořil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a onkogynekologové Jiří Sláma a David Cibula o nutnosti pravidelných preventivních kontrol u gynekologa, vakcinaci proti HPV a HPV DNA testaci. S osobní zkušeností se svěřila pacientka, paní Fišerová.

Pan ministr Vojtěch, lékaři, sestřičky, pacientky i jejich blízcí poté nasedli na kola a dojeli do Modřan, kde je čekaly osobnosti, které GO day podpořily- Gabriela Partyšová, herec Jan Šťastný s manželkou, zpěvačka Radka Fišarová a herečka Andrea Elsnerová. 

Milí přátelé, jízdou do Modřan pro některé z vás cesta neskončila, několik trénovaných cyklistů vyrazilo směrem Mníšek pod Brdy, vyjeli na vrchol "Řevničáku", dále dolů přes Řitku do Všenor, odkud pokračovali přes Lipence a Zbraslav zpět do Prahy. Jak vidíte z fotek, velmi si to užili!

Milí přátelé, kdo podpořil osvětový den GO DAY? 

Děkujeme manželům Štastným za vyjádření jejich podpory, jsme velmi rádi, že nám pomáhají šířit osvětu o preventabilitě zhoubného onemocnění děložního čípku. Kombinace pravidelných gynekologických kontrol, HPV DNA testace a očkování pomůže postupně eradikovat toto závažné onemocnění, stejně jako se to již téměř podařilo v Austrálii.

"Je myslím velmi důležité udělat si čas na to, abychom o prevenci mezi sebou mluvili. Mnoho lidí o všech současných možnostech neví - není to proto, že by se nezajímali, ale v dnešní době jsme informacemi zahlceni. Proto je dobré, aby každá žena, která se díky osvětě dozví něco nového, předala informace dál - sestře, mamince, dceři... prostě ženám ve svém okolí," říká Barbora Šťastná. 

V Praze se pojede v pátek 20. září fialová cyklojízda, nad kterou převzal záštitu ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch a podpořila ji také eurokomisařka Věra Jourová.  

"Nejen jako ambasadorka Nadačního fondu Hippokrates, ale také jako žena a matka, věřím v důležitost osvěty a prevence. Je důležité si připomínat, že některým zhoubným onemocněním lze předcházet a věřím, že Fialovým zářím a cyklojízdou zahájíme smysluplnou tradici." 

Září je celosvětově označováno jako měsíc osvěty o onkogynekologických onemocněních, tedy zhoubných onemocněních děložního čípku, vaječníků, dělohy a vulvy. Po celém světě je také 20. září ustanoveno jako Den onkogynekologických diagnóz a vzhledem k tomu, že anglický překlad je "Gyne-Oncology", vznikl GO DAY.

Také vy můžete jet v pelotonu s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem

GO Day proběhne v pátek 20. září 2019 ve 22 zemích světa včetně České republiky, kde se akce koná pod záštitou ministra zdravotnictví ČR Adama Vojtěcha. Jedná se o cyklojízdu hlavním městem, na kterou se spolu s ministrem vydají lékaři, sestřičky, pacienti, novináři i široká veřejnost, aby tak upozornili na důležitost prevence a vyjádřili solidaritu ženám, které s onkologickým onemocněním bojují.
Podporu však mohou vyjádřit také lidé z celé České republiky - stačí ve stejný den vyrazit na projížďku s přáteli či rodinou ve svém městě a fotografie i videa z jízdy sdílet na sociálních sítích s hashtagy #GOfor, #WorldGOday a #fialovajizda s připomenutím, aby každá žena pravidelně chodila na preventivní gynekologické prohlídky, bez ohledu na věk.

"Základním předpokladem pro úspěšnou léčbu karcinomu děložního hrdla je včasná diagnóza. Raná stadia onemocnění jsou zpravidla bez příznaků, proto je zásadní, aby se ženy pravidelně účastnily každoročních preventivních prohlídek u gynekologa, kde je možné onemocnění odhalit a zahájit včas léčbu," vysvětluje přední český onkogynekolog prof. MUDr. David Cibula, CSc. a doplňuje: "Na rozdíl od většiny jiných nádorových onemocnění máme u karcinomu děložního hrdla výjimečnou možnost předejít jeho vzniku. Původcem většiny nádorů je infekce lidským papilomavirem (HPV), proti kterému je možné očkovat jak ženy, tak muže. Ženy bychom chtěli informovat i o tzv. HPV DNA testaci. Toto vyšetření se odebírá při pravidelné kontrole u gynekologa a je mnohem přesnější než běžný cytologický stěr."

GO Day v České republice spolupořádají Pacientská organizace Veronica, Onko Unie a Nadační fond Hippokrates. Tyto organizace se věnují dlouhodobé podpoře onkologických pacientů i jejich blízkých a systematickému vzdělávání veřejnosti. "Za úspěch považujeme každou jednotlivou ženu, která díky osvětě svému onemocnění předejde nebo u které bude karcinom děložního hrdla včas a úspěšně léčený," říká Petra Adámková, ředitelka Onko Unie.

A jak může podpořit pacientky každý z nás? Kromě účasti v cyklojízdě noste v září fialovou barvu oblečení, laku na nehty nebo make-upu - fialové fantazii se meze nekladou! Nezapomeňte se také vyfotit a fotku sdílet na sociálních sítích s hashtagy #gofor, #WorldGOday a #fialovajizda!

KDY?

20. září 2019 v 11:00 hod.

KDE?

Peloton odstartuje od Ústavu patologie 1.LF UK a VFN, Studničkova 2039/2, Praha - Nové Město.

Milí přátelé, 

sešli jsme se po roce na zahradě gynekologicko-porodnické kliniky na letním neformálním setkání pacientek a jejich blízkých s lékaři s sestřičkami. I přes veliké teplo se nás sešlo tolik, že nově příchozí si téměř neměli kam sednout, což nás velmi těší. Při dortu a limonádě se pacientky, jejich manželé a kamarádky vyptali pana docenta Nováka na správnou výživu při chemoterapii nebo pana doktora Kociána na další průběh léčby jejich onemocnění. Paní doktorka Rusinová z Centra podpůrné a paliativní péče využila setkání k sepsání otázek, které řeší pacientky se závažným onemocněním, ale nemají běžně prostor a odvahu je v ambulanci klást. Máme v plánu připravit na toto téma brožuru a rozeslat ji po celé České republice. Jsme rádi, že se tato letní akce stala tradicí a moc se těšíme na další setkání, třeba s vámi!

Pan doktor Kestřánek z Hradecké fakultní nemocnice ukazuje svojí pacientce edukační letáky v tamním Onkogynekologickém centru. Jsme rádi, že materiály, které jsme připravili se špičkovými onkogynekology a nutricionisty, najdou uplatnění v celé České republice. Děkujeme!

Milí přátelé,

přihlašte se na červnové neformální setkání, loni se odpoledne mimořádně vydařilo, prosíme, zúčastněte se zase! Na zahradě "v Melounu" na vás bude čekat tým lékařů a sester, specialistka na výživu a nebo paliatr. Občerstvení zajištěno, vstup je zdarma. Těšíme se na vás!

Milí přátelé,

paní doktorka Rusinová z Centra podpůrné a paliativní péče ve VFN v Praze nám zaslala fotografii, která nás velmi potěšila a děkujeme za ni.  Specializované centrum pod vedením MUDr. Kopeckého dlouhodobě spolupracuje s onkogynekologickým centrem a pečuje o závažně stonající pacientky. Společně jsme vydali edukační brožuru "Jak prožít každý den co nejlépe". Pokud o ní máte zájem, prosím, napište nám, je určena nejen onkologicky nemocným pacientům, ale i jejich blízkým. 

Milí přátelé,

vážíme si toho, že ministr zdravotnictví, Mgr. Adam Vojtěch podporuje boj proti zhoubným gynekologickým nádorům. Na klopě obleku nosí tzv. Cancer ribbon, fialovou mašličku, symbolizující sympatie s pacientkami. Věříme, že se nám kontinuální edukací a šíření nejnovějších medicínských poznatků podaří počet nově diagnostikovaných žen postupně snížit. Pokud chcete podpořit aktivity pacientské organizace Veronica, můžete si zakoupit krásné šperky vyrobené v Jablonci online zde v eshopu: 

Milí přátelé,

dovolte nám ještě jednou poděkovat za vaši účast na nadační Číši vína. Věříme, že si rádi připomenete krásnou atmosféru slavnostního večera a večer si u sklenky dobrého červeného pustíte záznam ze setkání na gynekologicko- porodnické klinice. Přidáváme také několik fotek a ještě jednou děkujeme všem, kteří jste se osobně zúčastnili a podpořili nás tak. Krásný den!

Video spustíte kliknutím na obrázek pod tímto textem

Milí přátelé, 

jak se nám daří edukovat laickou veřejnost? třeba tak, že předseda správní rady Nadačního fondu Hippokrates, prof. David Cibula, přednáší na pozvání ve firmě EY, která naše aktivity dlouhodobě podporuje. Děkujeme za pozvání a možnost vás vzdělávat!

Milí přátelé,

děkujeme, že jste si s námi dali první dubnové úterý Číši vína na oslavu lidské solidarity, dobroty a velkorysosti. V kapli na gynekologicko- porodnické klinice jsme děkovali dárcům a podporovatelům nadačního fondu Hippokrates. 

Slavnostního setkání se zúčastnil rektor UK, prof. Tomáš Zima, ředitel VFN v Praze, prof. David Feltl a přednosta gyn-por kliniky prof. Alois Martan. Operní zpěvačka Dagmar Pecková a varhaník Pavel Svoboda potěšili přítomné překrásným emotivním zpěvem v doprovodu varhan, to vše bez nároku na honorář.  Děkujeme také prof. Jiřímu Slámovi za zajímavé sdělení o HPV testaci a pacientce, slečně Denise Laubrové za  srdečné poděkování onkogynekologickému týmu. Moc si vážíme veškeré podpory, díky které můžeme zvelebovat prostředí, kde se léčí onkogynekologické pacientky, i díky vám se jim stoná trochu snadněji.

Milí přátelé, s radostí vás informujeme, že se nám edukační brožury daří rozesílat do ostatních onkogynekologických pracovišť po celé České republice, po Zlíně a Vinohradech jsme obdrželi fotky také z Centra informací pro onkologické pacienty v Motole, z Fakultní nemocnice Ostrava a fakultní nemocnice Plzeň. Díky těmto materiálům získají pacientky informace například o paliativní péči, výživě nebo hereditárních onemocněních. 

Děkujeme za příležitost předat panu ministru Vojtěchovi naše edukační letáky pro pacientky s onkogynekologickým onemocněním. Pan ministr dostal šperk ve tvaru fialové mašličky symbolizující boj proti gynekologickým malignitám. Setkání se zúčastnila Mgr. Iva Schimiková, ředitelka pacientské organizace Veronica, Mgr. Petra Adámková, zakladatelka pacientské organizace Veronica a Michaela Tůmová, ředitelka Dialogu Jessenius. Děkujeme za milé přijetí!

Milí přátelé,

zajímá vás, proč jsme založili nadační fond Hippokrates, komu pomáháme, a jaké aktivity s námi podporujete? Pro poslech rozhovoru prosím klikněte na obrázek níže, děkujeme.

Milí přátelé,

jsme rádi, že vám můžeme zprostředkovat tiskovou zprávu, kterou vydala společnost SOTIO ze skupiny PPF:

Na kongresu SGO, největší světové onkogynekologické konferenci, která se letos konala v Honolulu, se prezentovaly pozitivní výsledky klinické studie zaměřené na pacientky se zhoubným onemocněním vaječníků. Z výsledků klinické studie vyplývá, že přípravek DCVAC/OvCa snižuje riziko smrti při léčbě nádorového onemocnění vaječníků v pokročilejším stádiu o 62 %. Celkové přežití pacientek se zvýšilo výrazně o 13,4 měsíce. SOTIO plánuje zahájení velké mezinárodní klinické studie fáze III.

Přípravek DCVAC/OvCa firmy SOTIO významně zlepšuje přežití u pacientek s karcinomem vaječníků

Honolulu/Praha, 19. března 2019 - SOTIO, biotechnologická společnost vlastněná skupinou PPF, dnes prezentovala výsledky klinické studie SOV02 hodnotící přípravek aktivní buněčné imunoterapie DCVAC/OvCa u pacientek s nádorovým onemocněním vaječníků. Finální analýza studie SOV02 ukazuje, že DCVAC/OvCa podstatně snižuje riziko úmrtí ve srovnání s pacientkami, které nebyly léčeny přípravkem DCVAC/OvCa. Hlavní investigátor studie, profesor David Cibula z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, prezentoval výsledky studie SOV02 během dnešního plenárního zasedání na 50. výroční konferenci SGO 2019, která je největší gyneko-onkologickou konferencí na světě.

Video v angličtině je ke shlédnutí níže po kliknutí na obrázek:

Milí přátelé,

jsme moc rádi, že se nám daří distribuovat edukační letáky pro pacientky do dalších onkogynekologických pracovišť v České republice a že se tak dostanou k více ženám a jejich blízkým. Pro připomenutí jde o letáky s tématy: psychologie, výživa, fyzická aktivita a podpůrná a paliativní péče, nově budou k dispozici i letáky s tématikou genetické mutace BRCA1 a BRCA2.  Zde na obrázku předává lékařka pacientce leták v Onkogynekologickém centru Královské Vinohrady.  Letáky jsou je stažení zde na stránkách a postupně budou k dispozici i v dalších centrech.

Milí přátelé,

jak se můžete chránit před zhoubným onemocněním děložního hrdla? Jaké jsou alternativy léčby nádoru? Proč je výskyt tohoto onemocnění v ČR stále tak vysoký? Zaposlouchejte se do videa, které vytvořila firma ROCHE. Děkujeme!!

Milí přátelé,

udělejte si prosím 7 minut čas a podívejte se na toto video. 5 unikátních příběhů pacientek natočených firmou ROCHE. Může vám to bez nadsázky zachránit život.

NAŠE NOVÁ OSVĚTOVÁ KAMPAŇ!

Leden je měsícem boje proti karcinomu děložního čípku, toto onemocnění je téměř ze 100% preventabilní, prosíme, zvažte pro sebe a svoje děti očkování a choďte na pravidelné gynekologické prohlídky. 

Milí přátelé, 

vytvořili jsme pro vás, pacientky Onkogynekologického centra VFN v Praze, nový informační leták, kde naleznete veškeré kontakty na lékaře a sestřičky, včetně fotografií, plánek gynekologicko- porodnické kliniky a jejího okolí, nebo praktické rady, co si připravit na operační indikace. Věříme, že vám tím usnadníme orientaci v Centru a ulehčíme přípravu na léčbu. Leták si budete moci vyzvednout přímo v onkogynekologické ambulanci, nebo si jej stáhněte zde a vytikněte v pohodlí domova.

Milí přátelé,

profesor David Cibula natočil osvětové video o očkování proti HPV, aby vyvrátil některé mýty, které se šíří po internetu. Hovoří také o reálné možnosti úplně vymýtit karcinom děložního hrdla.

Milí přátelé,

na světě jsou nové edukační letáky- tentokrát vysvětlující pacientkám, jejich rodinám a široké veřejnosti pojmy jako je diagnostika zhoubného onemocnění vaječníků a děložního hrdla, léčba obou onemocnění, možnosti gynekologického screeningu nebo očkování proti HPV.  Vznik letáku iniciovala skupina ENGAGe, Evropská pacientská organizace a pro české prostředí jej zrevidovali pan docent Halaška a pan doktor Kocián, oba špičkové onkogynekologové. V letáku tak najdete skutečně aktuální informace založené na evidenci a nejnovějších medicínských poznatcích.

Tento týden došlo ke slavnostnímu otevření nové ultrazvukové vyšetřovny. Na setkání dorazila ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, paní magistra Dana Jurásková i děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, profesor Aleksi Šedo. Jsme pyšní, že Nadační fond Hippokrates mohl přispět významnou částkou k rekonstrukci ultrazvukové vyšetřovny.

Docentka Daniela Fischerová vysvětluje: "Cílem projektu bylo získat navíc jednu ultrazvukovou vyšetřovnu pro diagnostiku pacientek se zhoubnými nádory exkluzivně pro výuku ultrazvuku a výzkumné projekty. Neměli jsme však vyhovující prostory. Propojené vyšetřovny nyní umožní současný výcvik dvou mladších lékařů (lékaři ve výcviku), kteří samostatně vyšetřují pacientku pod vedením zkušeného expertního sonografisty, který mezi vyšetřovnami volně přechází. Podařilo se nám zrealizovat naši vizi, tedy provést velkou rekonstrukci s přesunutím stávající recepce pro ultrazvukové oddělení do alternativních prostor", dodává 

Milí přátelé,

jak víte, nadační fond Hippokrates podporuje edukaci lékařů a sester, je nám proto potěšením seznámit vás s jednou z těchto aktivit a nechat vás tak nahlédnout za zavřené dveře a popsat, jak se členové Onkogynekologického centra vzdělávají. 

Včera na gynekologicko - porodnické klinice VFN v Praze proběhl edukační seminář vedený členkou Podpůrného a paliativního týmu MUDr. Kateřinou Rusinovou, Ph.D. V naplněné posluchárně si lékaři a sestry vyslechli přednášku věnovanou tématu Komunikace s vážně stonajícím pacientem. Paní doktorka Rusinová je intenzivista a paliatr a spolu s MUDr. Ondřejem Kopeckým založila ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze Centrum podpůrné a paliativní péče. Je zároveň autorkou nového letáku pro pacientky, který je na Onkogynekologickém oddělení nově k dispozici všem pacientkám a jejich příbuzným.

MUDr. Rusinová vysvětluje: "Spolupráce s Gynekologicko-porodnickou klinikou začala ihned po založení Centra podpůrné a paliativní péče, a to díky osobním kontaktům a mimořádně otevřené komunikaci. V současné době mají pacientky s gynekologickými nádorovými onemocněními zajištěnou plnou dostupnost podpůrné péče, a to v souladu se současnými mezinárodními doporučeními od diagnózy pokročilého onemocnění.

Cílem intervencí podpůrného týmu je zvýšení kvality života pacientek, jejich dobrá orientace v onemocnění, zjištění priorit, na kterých jim záleží, vyjasnění realistických cílů, podpora v rozhodování mezi alternativami léčby, anticipace dalšího vývoje, ale i podpora v oblasti sociální, spirituální nebo pomoc s komunikací s rodinnými příslušníky a pečovateli. "

Nadační fond Hippokrates se paliativní péči dlouhodobě věnuje a finančně podpořil vznik webových stránek www.paliace.cz , kde najdou pacientky a jejich příbuzní komplexní informace o podpůrné péči při závažném onemocnění. 

Milí přátelé,

pod hlavičkou ESGO (Evropská společnost gynekologické onkologie) a ENGAGe (Evropská pacientská organizace), ve spolupráci s Nadačním fondem Hippokrates, vznikla unikátní série edukačních letáků pro onkogynekologické pacientky. V dotazníkovém průzkumu se ukázalo, že pacientkám se závažným onemocněním nejvíce chybí informace o výživě a pohybové aktivitě, o sexuálním zdraví nebo paliativní péči. Proto jsme oslovili odborníky z daných specializací a požádali je o vytvoření brožur,  jejichž obsah se bude zakládat na tzv. Evidence based medicine, tedy medicíně založené na informacích z odborné literatury a nejnovějších věděckých poznatcích. Pokud se léčíte v Onkogynekologickém centru Všeobecné fakultní nemocnice, letáky budete mít od prvního záříjového týdne k dispozici. Budeme rádi za vaši zpětnou vazbu, zda pro vás informace v letácích jsou užitečné. Děkujeme!

Milí přátelé,

minulý týden se setkaly pacientky Onkogynekologického centra při neformálním posezení v zahradě Domu u stříbrného Melounu, který přiléhá ke Gynekologicko-porodnické klinice VFN v Praze. Pacientky se setkaly s lékaři, nutričními specialisty a sestřičkami, které znají běžně jen "v bílém" z ordinace. Zde mohly sdílet svoje zkušenosti s jinými pacientkami nebo využít příležitosti a vyptat se na vše, co je zajímá. Každá z pacientek si odnesla knihu "Jak správně nakopnout raka" přímo z ruk autorky Jany Karešové. 

"Tato podpora pro nás moc znamená. Nesmírně lidský přístup vás všech. To, že nám pacientům, věnujete váš drahocenný čas, je obdivuhodné. Lékaři zvučných jmen, kteří ve svých bílých pláštích budí tolik respektu, sundají své pláště a ochotně odpovídají na naše mnohdy rozpačité otázky. Byť máme mnohdy jizvy na těle i na duši, připadáme si hned silnější. Normální. Někomu na nás záleží, nejsme jen záznamem v dokumentaci", říká jedna z pacientek, které na akci dorazily.

Návštěvnice se také dozvěděly o činnosti nově založené pacientské organizace Victoria, z.ú., která sdružuje pacientky s jejich diagnózami. Pokud zvažujete aktivní účast, podívejte se prosím na stránky www.pacientska-organizace.cz

Nasajte nyní z fotek atmosféru setkání a přijeďte prosím příště také! 

Milí přátelé,                                                                                                                                    srdečně vás zveme na letní neformální setkání, které se uskuteční příští týden, 20. července od 14.00 v areálu gynekologicko porodnické kliniky VFN v Praze. Budova MELOUNU se nachází v ulici Ke Karlovu, hned za rohem kliniky, naproti urologické klinice. Pokud máte jakékoliv dotazy, prosím, směřujte je na tento email: hippokrates@veronikacibulova.cz . Moc se na vás těšíme!!

Milí přátelé,

na nadačních stránkách vznikla nová rubrika: Videa pro nově diagnostikované pacientky. Klikněte na obrázek níže a podívejte se do archívu atraktivních videí, která byla natočena s předními českými onkogynekology, klinickými onkology, zdravotními sestrami a také pacientkami. Hledáte informace o svém onemocnění a nenacházíte zdroj, kterému byste mohli 100% důvěřovat? Jste zde správně, stačí kliknout na jednotlivá tématická videa a načerpat informace.  O chemoterapii, radioterapii či ultrazvukové diagnostice se dozvíte z úst předních expertů ze specializovaných pracovišť v České republice. Videa nám bezplatně poskytla společnost Dialog Jessenius ops, děkujeme!

Milí přátelé,

chcete si připomenout slavnostní večer a podívat se ještě jednou na Číši vína pro Nadaci HIPPOKRATES? Pokud jste se třeba chtěli zúčastnit, ale nepodařilo se vám do Prahy přijet, nalijte si skleničku červeného a podívejte se ZDE na záznam. Pěkný večer a hodně zdraví!

Přátelé, 8. květen byl celosvětově vyhlášen za Den boje proti karcinomu ovárií. Dnes vypustila do mediálního světa německá pacientská organizace toto VIDEO. Prosím, podívejte se na něj, jde z něj mráz, je na něm skutečná pacientka se skutečným příběhem. Více informací o tomto zákeřném onemocnění naleznete ZDE

 

Milí přátelé,

dnes proběhla tisková konference zaměřená na nové trendy v léčbě karcinomu ovárií. 

"Rok 2018 je rokem velkých změn. Budou publikovány nové postupy pro léčbu ovariálního karcinomu, vyvíjí se způsoby vyšetření žen s podezřením na zhoubný nádor, do klinické praxe jsou uváděny nové léky a změní se i některá doporučení pro chirurgickou léčbu- při léčbě pokročilých stádií nebudou odstraňovány lymfatické uzliny, nejsou-li postižené," říká profesor David Cibula, který je členem mezinárodní pracovní skupiny připravující nové doporučené postupy a doplňuje: "Cílem operace je vždy odstranění všech nádorových ložisek, současně je však akcentována snaha o dobrý výběr pacientek, jejichž zdravotní stav umožňuje náročnou operaci podstoupit." Do spektra v poslední dekádě stále častěji vstupuje tzv. cílená léčba, využívající specifické struktury, vyskytující se na a v nádorových buňkách, díky nimž působí především na tkáň nádoru. Velikým příslibem je nová skupina PARP inhibitorů, které zabraňují opravám DNA v nádorových buňkách. Ty se nemohou dále dělit a nádor přestává růst. První lék s touto novou léčbou je již ve většině evropských zemí dostupný, v ČR se očekává úhrada léčby v krátké době. 

Z českého pohledu má unikátní pozici přípravek DCVAC/OvCa, vyvinutý týmem českých vědců na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a ve FN Motol, v jehož vývoji tým odborníků pokračuje na půdě české společnosti SOTIO; přípravek byl doposud podán dvěma stovkám pacientek v několika klinických studiích fáze II. Poslední fázi III má firma v plánu zahájit vzhledem k velmi nadějným dosavadním výsledkům. Velmi zajímavý a pro pacientky atraktivní je princip léčby. Využívá vlastních imunitních buněk pacientky, které jsou před léčbou odebrány z její krve, mimo její tělo jsou vystavené antigenům nádorové tkáně, a poté jsou v podobě pravidelných vakcín pacientce aplikovány. Vyvolávají vlastní imunitní reakci cílenou přímo proti nádoru.

Veškeré informace o varovných příznacích nebo o tom, kde hledat odbornou pomoc, naleznete ZDE

Milí přátelé,

minulý týden proběhl již 6. Mezinárodní video-workshop. Pořadatelem je od roku 2008 profesor David Cibula a Onkogynekologické centrum VFN. Kongres se koná v Praze každé 2 roky a zařadil se do mezinárodního kalendáře mezi významné akce v onkogynekologii.  Na kongres přijelo letos neuvěřitelných 450 onkogynekologů z 50 zemí, například z Kolumbie, Brazílie, Číny a Jižní Afriky, včetně zástupců špičkových center z Německa, Francie a USA.

Součástí workshopu byl i praktický seminář, tzv. Hands-on, kdy lékaři zvyšují své dovednosti při práci se šicím materiálem, kdy šijí tzv. anastomozy na trenažerech. Sešití dvou cév nití, která je tenčí než vlas, vyžaduje velkou zručnost a díky praktickému tréninku si pak chirurgové mohou být na operačním sále mnohem jistější. 

Na kongresu bylo letos prezentováno několik zcela nových technik a možností léčby pacientek se zhoubnými nádory.

Prof. Cibula společně s Prof. Ferronem z Francie představili první skupinu pacientek, u kterých je nejprve proveden výkon na cévách, které zásobí krví dolní končetiny. Cévní zásobení je vedeno přes druhou stranu pánve než je umístění nádorů. To pak umožní odstranění i takových nálezů, které by nebylo možno v minulosti léčit.

Doc. Fischerová s Dr. Fruhaufem doslova omráčili posluchače, když jim ukázali, co je možno vidět pomocí moderního ultrazvukového vyšetření. Díky laskavosti jedné z pacientek, která se dostavila do vedlejší místnosti kongresového centra, mohli popsat přesné uložení nádoru, pro které se jinak musí používat mnohem složitějších, dražších a pro pacientky náročnějších vyšetřovacích metod.

Lékaři z Brazílie a z Kolumbie ukázali novou techniku, která umožňuje zachování dělohy a vaječníků u pacientek, které musí podstoupit ozařování pánve.

Jedním z vrcholů kongresu bylo prezentování nové studie, která k překvapení celé odborné komunity prokázala, že laparoskopické nebo robotické operační výkony jsou u pacientek s karcinomem děložního hrdla méně spolehlivé než klasická otevřená operace. Výsledky studie přednesl hlavní autor studie, Prof. Pedro Ramirez z Texasu. 

Milí přátelé, 

pokud chcete podpořit aktivity Nadačního fondu Hippokrates, můžete si koupit foto knihu THE STORIES BEHIND HOSPITAL WALLS, kterou nafotila paní doktorka Ivana Dostálová, členka správní rady NF, v Onkogynekologickém centru ve VFN. Kniha je krásná, má tvrdé desky, 400 stránek a zachycuje atmosféru v nemocnici, ve vyšetřovnách a na operačním sále, kam se běžně nepodíváte. Prosím, v případě zájmu kontaktujte paní tajemnici na emailu: olga.stajnrtova@vfn.cz, knížka stojí 1.000,- Kč a peníze budou do poslední koruny použity na nadační projekty. Podívejte se na fotky z křestu, který proběhl tento týden ve Vnitrobloku. Děkujeme a přejeme vám všem hodně zdraví!

Milí přátelé,

minulý týden spatřily světlo světa nové webové stránky www.paliace.cz, které vznikly díky Nadačnímu fondu Hippokrates a štědrému daru firmy SOTIO.

Najdete na nich veškeré informace týkající se nemocniční paliativní péče, kontakty na paliativní tým ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze a také interaktivní mapu. Mapa vám nejen umožní vyhledávat různé typy návazné paliativní péče, ale po kliknutí na konkrétní hospic se můžete také rozhlédnout po areálu, spočítat si dojezdovou vzdálenost, nebo zanechat péči v hospicu zpětnou vazbu.     https://paliace.cz/vratili-jste-se-z-nemocnice-a-shanite-navaznou-peci/

Fotky pod tímto příspěvkem nafotil Milan Jaroš z časopisu Respekt s týmem Centra podpůrné a paliativní péče ve VFN v Praze a jejich pacienty, děkujeme za možnost uveřejnění.

Milí přátelé, 

potěšte se prosím fotkami ze včerejšího slavnostního nadačního večera U Číše vína, kterým brilantně provázel pan doktor Jiří Pešina. Hosty v Kapli Svatého kříže pozdravila nejprve ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice, paní Dana Jurásková, rektor Univerzity Karlovy, profesor Tomáš Zima a přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky, profesor Alois Martan. Předseda správní rady, profesor David Cibula, představil aktivity Hippokrata a popsal vize nadace do dalších let. Paní docentka Daniela Fischerová mluvila ve své přednášce o výhodách expertního ultrazvuku a pan doktor Ondřej Kopecký vysvětlil, jak může péče paliativního týmu zvýšit kvalitu života  pacientkám se zhoubným nádorem. Na Číši vína se prodávala fotokniha Stories Behind Hospital Walls paní doktorky Ivany Dostálové a hosté, kteří si knihu zakoupili, tak přispěli na nadační aktivity celkovou částkou 42.000 Kč. Na závěr měla paní Eva Mňahončáková vřelý a osobní vzkaz za všechny pacientky.

Děkujeme všem, kteří se osobně nadačního večera zúčastnili! Pro ty z vás, kteří přijet nemohli, připravujeme videozáznam. Hodně zdraví a krásné jarní dny!