Chcete podpořit aktivity Nadačního fondu Hippokrates?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Pokud jste se rozhodli přispět Nadačnímu fondu Hippokrates na číslo účtu: 

115-3316820287/0100 ,   velmi vám za tento dar děkujeme. Pokud si nepřejete být zveřejněni mezi dárci, dejte nám tento fakt prosím na vědomí.

PRO DÁRCE - FYZICKÉ OSOBY

Váš dar nadačnímu fondu vám může přinést i malou úsporu na dani z příjmů.

Podmínky této úspory naleznete v níže uvedeném ustanovení § 15 zákona o dani z příjmů.

Pokud za Vás vyplňuje a podává daňové přiznání zaměstnavatel,  tak mu  prosím  nejpozději do 15. 2. předložte darovací smlouvu anebo potvrzení jako přílohu formuláře "ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH".

Pokud si daňové přiznání vyplňujete a podáváte sami, pak si výši daru doplňte do řádku 46 (pozor, musíte uvést nejméně 1 000 Kč a nejvíce částku, která dopovídá 15% základu daně) a do příloh k daňovému přiznání založte darovací smlouvu nebo potvrzení od nás.

PRO DÁRCE - PRÁVNICKÉ OSOBY

Předpokládáme, že Vaše společnost bude mít zájem o uplatnění odpočtu poskytnutého daru od základu daně z příjmu.

Pro účely odpočtu hodnoty Vašeho daru od základu daně z příjmu právnických osob podle § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů můžete použít uzavřenou darovací smlouvu, anebo můžete požádat tajemníka nadačního fondu o vystavení potvrzení o výši bezúplatného plnění.

Pokud si přejete vystavit potvrzení o daru, kontaktujte prosím ředitelkui nadačního fondu, Veroniku Cibulovu na tomto mailu: hippokrates@veronikacibulova.cz