Číslo účtu u Komerční banky: 115-3316820287 / 0100

Pokud jste se rozhodli přispět Nadačnímu fondu Hippokrates, velmi vám za tento dar děkujeme. Pokud si nepřejete být zveřejněni mezi dárci, dejte nám tento fakt prosím na vědomí.

PRO DÁRCE - FYZICKÉ OSOBY

Váš dar nadačnímu fondu vám může přinést i malou úsporu na dani z příjmů.

Podmínky této úspory naleznete v níže uvedeném ustanovení § 15 zákona o dani z příjmů.

Doporučujeme vám postupovat takto:

Pokud jste se při darování rozhodli požadovat písemnou darovací smlouvu, pak si připravte kopii této darovací smlouvy.

Pokud jste svůj dar poskytli bez písemné darovací smlouvy, například darovacím formulářem na těchto stránkách, kontaktujte prosím tajemnici nadačního fondu, Mgr. Olgu Štajnrtovou, na tomto mailu: Olga.Stajnrtova@vfn.cz a k vašemu mailu připojte vyplněný dotazník, díky kterému nám pomůžete rychle najít váš dar v našich účetních dokladech.

Dotazník je ke stažení zde: 

Pokud za Vás vyplňuje a podává daňové přiznání zaměstnavatel,  tak mu  prosím  nejpozději do     15. 2. předložte darovací smlouvu anebo potvrzení jako přílohu formuláře "ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH".

Pokud si daňové přiznání vyplňujete a podáváte sami, pak si výši daru doplňte do řádku 46 (pozor, musíte uvést nejméně 1 000 Kč a nejvíce částku, která dopovídá 15% základu daně) a do příloh k daňovému přiznání založte darovací smlouvu nebo potvrzení od nás.

PRO DÁRCE - PRÁVNICKÉ OSOBY

Předpokládáme, že Vaše společnost bude mít zájem o uplatnění odpočtu poskytnutého daru od základu daně z příjmu.

Pro účely odpočtu hodnoty Vašeho daru od základu daně z příjmu právnických osob podle § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů můžete použít uzavřenou darovací smlouvu, anebo můžete požádat tajemníka nadačního fondu o vystavení potvrzení o výši bezúplatného plnění.

Pokud si přejete vystavit potvrzení o daru, kontaktujte prosím tajemnici nadačního fondu, Mgr. Olgu Štajnrtovou na tomto mailu: Olga.Stajnrtova@vfn.cz a k vašemu mailu připojte vyplněný dotazník ( ke stažení výše na této stránce), tím nám pomůžete rychle najít váš dar v našich účetních dokladech.