Chcete podpořit aktivity Nadačního fondu Hippokrates?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Pokud jste se rozhodli přispět Nadačnímu fondu Hippokrates, velmi vám za tento dar děkujeme. Pokud si nepřejete být zveřejněni mezi dárci, dejte nám tento fakt prosím na vědomí.

PRO DÁRCE - FYZICKÉ OSOBY

Váš dar nadačnímu fondu vám může přinést i malou úsporu na dani z příjmů.

Podmínky této úspory naleznete v níže uvedeném ustanovení § 15 zákona o dani z příjmů.

Pokud za Vás vyplňuje a podává daňové přiznání zaměstnavatel,  tak mu  prosím  nejpozději do 15. 2. předložte darovací smlouvu anebo potvrzení jako přílohu formuláře "ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH".

Pokud si daňové přiznání vyplňujete a podáváte sami, pak si výši daru doplňte do řádku 46 (pozor, musíte uvést nejméně 1 000 Kč a nejvíce částku, která dopovídá 15% základu daně) a do příloh k daňovému přiznání založte darovací smlouvu nebo potvrzení od nás.

PRO DÁRCE - PRÁVNICKÉ OSOBY

Předpokládáme, že Vaše společnost bude mít zájem o uplatnění odpočtu poskytnutého daru od základu daně z příjmu.

Pro účely odpočtu hodnoty Vašeho daru od základu daně z příjmu právnických osob podle § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů můžete použít uzavřenou darovací smlouvu, anebo můžete požádat tajemníka nadačního fondu o vystavení potvrzení o výši bezúplatného plnění.

Pokud si přejete vystavit potvrzení o daru, kontaktujte prosím ředitelkui nadačního fondu, Veroniku Cibulovu na tomto mailu: hippokrates@veronikacibulova.cz