Multioborový tým lékařů a sester, který pečuje o pacientky onkogynekologického centra VFN 

 

Tým lékařů, studijních koordinátorek a sestřiček