Videa pro nově diagnostikované pacientky 

Úvod Lucie Bílé

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.            Představení průvodce onkologickým onemocněním

Doc. MUDr. Helena Robová, Ph.D.                        Co je zhoubný nádor vaječníků (Ovarií)

MUDr. Pavla Líbalová, Ph.D.                                    Co je recidiva nádoru děložního hrdla (čípku)

Zkušenost pacientky s léčbou gynekologického nádoru, reakce na chemoterapii a radioterapii

MUDr. Lucie Mouková, Ph.D.                          Příznaky nádorů dělohy

prof. MUDr. David Cibula, CSc.                                Co je pokročilý nádor vaječníků - Možnosti léčby

prim. MUDr. Ivo Blšťák                                            Co je časný nádor vaječníků - Možnosti léčby

MUDr. Josef Chovanec, Ph.D.                      Operace - Léčba gynekologických nádorů


Doc. MUDr. Daniela Fischerová, Ph.D.      Diagnostika nádoru - Vyšetření u gynekologa


prof. MUDr. Radovan Pilka, CSc.                            Co je zhoubný nádor děložního těla (Endometria)


prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.                                    Co je zhoubný nádor děložního hrdla (čípku)

Zkušenost pacientky s nádorem děložního hrdla (čípku)

Zkušenost pacientky s nádorem děložního těla

prof. MUDr. Jiří Fínek, CSc.                    Chemoterapie - Léčba gynekologických nádorů


As.MUDr. Libor Ševčík, CSc.                              Léčba časných nádorů děložního hrdla (čípku)

Doc. Dr.phil. Laura Janáčková, CSc.                      Co se děje s psychikou během léčby gynekologických nádorů

MUDr. Petra Vrzáčková, Ph.D.                      Sexualita po léčbě gynekologického nádoru

prof. MUDr. Jiří Špaček, CSc.                              Kvalita života po léčbě gynekologického nádoru

Zkušenost pacientky s nádorem vaječníků

prof. MUDr. David Cibula, CSc.                                Co je stomie po léčbě gynekologického nádoru

Prim. MUDr. Ivo Blšťák                                            Co je pokročilý nádor děložního hrdla (čípku), radioterapie

Prim. MUDr. Jaroslav Klát, Ph.D.                    Sledování po léčbě gynekologického nádoru


prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.                          Riziko v rodině - Genetické vyšetření

Videa bezplatně poskytla společnost Dialog Jessenius ops, více na www.pruvodceonemocnenim.cz a www.ciop.cz Děkujeme!!